Skip to main content

Full text of "De participii temporum usu Appianeo [microform]"

See other formats


MA S TER 

NEGA TIVE 

NO. 93-81310-23 MICROFILMED 1993 
COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES/NEW YORK as part of the 
"Foundations of Western Civilization Preservation Project" Funded by the 
NATIONAL ENDOWMENT FOR THE HUMANITIES Reproductions may not be made without permission from 

Columbia University Library COPYRIGHT STATEMENT The copyright law of the United States - Title 17, United 
States Code - concerns the making of photocopies or 
other reproductions of copyrighted material. 

Under certain conditions specified in the law, libraries and 
archives are authorized to furnish a photocopy or other 
reproduction. One of these specified conditions is that the 
photocopy or other reproduction is not to be **used for any 
purpose other than private study, scholarship, or 
research.** If a user makes a request for, or later uses, a 
photocopy or reproduction for purposes in excess of **fair 
use,** that user may be liable for copyright infringement. 

This institution reserves the right to refuse to accept a 
copy order if, in its judgement, fulfillment of the order 
would involve violation of the copyright law. AUTHOR: BERG, HERMANN TITLE: DE PARTICIPII TEMPO 
RUM USU APPIANEO 

PLACE: 

BONNAE 

DA TE : 

1884 COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES 
PRESERVATION DEPARTMENT Master Negative # BIBLIOGRAPHIC MICROFORM TARCFT Original Material as Filmed - Existing Bibliographic Record Restrictions on Use: 38ApO 
Z8 V.2 t ' ■■ ■■^«^•■■iiw» Berg, ilerraann, 1859- ' 

De partioipii temporvm vbv Appianeo# DioBertatio 
philologa 04 4 quam ««« defendet ..• Hermannva 
Berg «•« Bonnao, ex Caroli Georgi, ^lOSi^» 

60 p« SSg om« i 

Thesis. Bonn« 1884« Vol« of theseo i) '^ ^< >. / o FILM SIZE: ^JEJH^. 

IMAGE PLACEMENT: LA. TECHNICAL MICROFORM DATA 
REDUCTION RATIO: (/^ IB HB DATE FILMED: ^llll_±2 INITIALS (Jld-PSj 

HLMEDBY: RESEARCH PUBLICATIONS. INC WOQDBRIDGE. CT 
c 
Association for infformation and Image iManagement 

IIOOWayneAvenue, Suite 1100 
Silver Spring, Maryland 20910 

301/587-8202 
Li Centimeter 

1 2 3 4 5 6 

llllilllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllinllllll lil rrr Inches TTT 7 8 9 10 

iiiliiiiliiiiliiiiliiiiliiiiliiiilii 1 1.0 l.l 1.25 I I I n 
J iiiiiiiiimii IM 


12.8 


l^ 


1 = 


m 


||3.2 


II — 


i^ 

u; 


P'. Itt 4.0 1.4 2.5 2.2 2.0 1.8 1.6 12 13 14 

iiliiiiliiiilmilmili 15 mm TTT m 
MRNUFflCTURED TO nilM STflNDFIRDS 
BY flPPLIED IMflGEp INC. 

14 b DE PARTICIPII TEMPORVM VSV 

APPIANEO 
v* DISSERTATIO PHILOLOGA AD RITE OBTINENDOS 
SVMMOS IN PHILOSOPHIA HONORES SCRIPTA 
AMPLISSIMO IN VNIVERSITATE FRIDERICIA 
GVILELMIA RHENANA PHILOSOPHORVM ORDINI 
TRADITA QVAM VNA CVM SENTENTIIS CONTRO VERSIS 
DEFENDET DIE XXIII MENSIS FEBRVARII 
A. MDCCCLXXXIV HORA XII •^ HERMA^NVS BERG 

kM:nanvs V i 

r i^.. >> 


^N. -^ ^s-. 
?. \ ADVERSARII CONSTITVTI SVNT 

KONRADVS PANZER Dr. Phil 
GEORGIVS DE BELOW Dr. Phil. 
GVILELMVS BVSCH Stvd. Phil. 
\ •■( N '■'\ > i^- BONNAE 

EX CAi<,OLI GEORGI TYPOGRAPHEO ACADEMK O • / / 


FRANCISCO BVECHELER 
EDVARDO LVEBBERT 
HERMANNO VSENER S. ^^ Syntaxis conscribendae ratio est ea, ut singula linguae 
cuiusdam idiomata per omnia litterarum monumenta perse- 
quamur. auctoribus classicis multum iam curae tributlim est ; 
posteriorum temporum scriptores adhuc neglecti sunt. itaque 
ego de participii temporum usu Appianeo quaerere institui, 
id maxime spectans, ut docerem, quomodo severa illa atque 
subtilia temporum discrimina confundi essent coepta, ita ut 
praesens quasi vicarius exstiterit et praeteriti temporis et fu- 
turi. duas igitur totius quaestionis feci partes; primum enim 
exposui, quae ratio intercederet inter praeteriti et praesentis 
participia, deinde quid interesset *inter praesens et futurum. 
atque eo magis haec quaestio mihi videbatur instituenda, cum 
ii, qui novissimo tempore Appiani historias tractarunt, magis 
artis grammaticae severissimas leges quam scriptoris proprie- 
tatem secuti esse viderentur. Quae ratio intercedat inter participia 
praesentis et praeteriti. 

Praesens et praeteritum tempus saepe haud longe absunt 
inter se. nam et praesenti actio sive condicio significatur per- 
manens et perfecto durans quidam rei praeteritae eflfectus. 
atque cum saepe nihil intersit, actionem eam quae permaneat 
exprimi permanentem, iisdem saepe in sententiis aoristus ad- 
mitU potest. itaque apud Thucydidem legimus : TpOTraiov 
lcTTTicTav VII 34, 7 ib^ vikujvtc^, I 54, 1 vjq veviKTiKOTe^, 1 105, 6 
ib? ViKrjcJaVTe^. cuius usus certi atque angusti fines ab hoc 
posterioris aetatis scriptore non sunt servati. nam etsi Appianus 
rerum scriptores Atricos imitatus est, — ex Thucydidis hi- 
storia eum multos sumpsisse flores unus quisque primo ad- 
spectu videbit — tamen etiam poetarum licentias admisit mi- 
scens utrumque dicendi genus idemque novissima coniunxit cum 
antiquissimis, quo quisque tempore vixisset scriptor nihil curans. 
itaque acrio durans non solum expressa est pro permanenti 
quodam rei praeteritae eflfectu, ubi 'incidisse rem illam* non 
refert significari, sed etiam invenitur pro cuiusvis generis actione 
praeterita. nimirum non omnia verba aeque apta sunt huic 
usui ; multum in ea re valet et ipsa significatio et genus ver- 
borum. itaque optimum mihi visum est, totam materiem se- 
cundum verborum genera in tres partes distribuere atque in 
his partibus verba singula considerare. i t. 1 - If * A. De participiis passivi. 

Inirium faciamus ab f)TTU)|uevog — viKU)|Li€VOq parricipiis. 
atque quo melius intellegamus, qua re diflferat Appianus a 
scriptoribus classicis, Thucydidis liceat dicendi usum in com- 
parationem vocare. apud Thucydidem fiTTiujuevog quattuor 
locis, praeteritum decem (aor. 4, perf. 6J legitur; viKUJjLievo? 
novies scriptum est, praeteritum vicies (aor. 17, perf. 3). prae- 
senti condicio victi, praeterito accepta clades (aor.) significa- 
tur, unde sunt 'victi* (perf.). ex ipsa rei natura efficitur, 
praesens maxime quadrare ad structuram attributivam et prae- 
dicativam. utroque enim genere participiorum non minus con- 
dicio durans quam res cito transiens potest significari. atque 
primum quidem substantivo praesens attributum est locis duo- 
bus V 73, 2 xwJpfjcrai eiTi t6 viKiujLievov VII 71, 3 praeteritum 
saepius invenitur, quippe quo oratio multo fiat significantior 
II 87, 3. 89, 11 V 73, 3. 91, 1. eodem modo participio prae- 
dicativo condicio durans exprimi potest. praesens sex, per- 
fectum tribus exstat locis. coniunctum praesens est cum verbis 
videndi VII 53, 1 et VIII 25, 4. nimirum iisdem verbis per- 
fectum adhaeret I 63, 1 III 108, 3 V 73, 3. porro I 106, 1 
01 be viKiujLievoi UTrexuupouv : significatur qua in condicione 
sese receperint (cf. Ciassen). VI 69, 3 Tf|V OiKeiav jLif) pXdviiai 
f]cr(Tu)jLievoi. VI 70, 1 ixHliX) Tfiv eKn\r\hv jLif) viKUijLievoug rrap- 
exeiv ubi participio qua in re constet infinitivi actio significa- 
tur. VII 23, 2 eTUTXavov fjbri viKWjLievoi. atque haec quidem 
duo genera participiorum praesens admittunt. contra apposi- 
tivum participium et absolutum, ubi agitur de re praeterita 
semel gesta, necesse est semper sit praeteritum. praesens 
quinque exstat locis, quibus dicitur de actione iterata ita, ut 
ex hac repetitione quasi constans quaedam condicio nascatur, 
maxime ubi translate verba illa adhibita sunt aut in sententiis 
generalibus condicionali sensu (= quotiens). II 47, 4 TeXeu- 
TuDvTec; Te auTwv dTrecTTTiaav utto tou KaKoO viKOiiLievoi. idem 
fere II 51, 5 TeXeuTUJVTe^ Kai oi oiKeToi eHeKajuvov utto toO 
TToXXoO KaKoO viKtujuevoi. utroque loco significatur actio ite- 
rum itemmque repetita: omnes igitur si spectamus, illud vi- 
Kd(y0ai videtur esse actio durans et imperfecta. itaque par- 
ticipium non tam est praesentis quam imperfecti. II 60, 6 8 I t Xpil|na(Ti be viKUJjuevou: vincitur quotiens occasio datur — 
obnoxius. III 38, 7 dKOti^; f]bovrj fi(Tcriujuevoi = dediti. sensu 
proprio I 70, 5 KpaToOvie^; . . em TrXeicTTOv eHepxovTai Kai 
viKU)|uevoi eTT* eXdxi(TTOV dvaTriTiTOUcTiv : quotiens sunt victo- 
res — victi. sed etiam in sententiis generalibus, ubi non 
condicionem victi sed acceptam cladem premere vult scriptor, 
usus est aoristo. II 39,3 KpaTr|(TavTe'? Te Tiva^; fi|uiuv TtdvTa^ 
auxoucriv dTreiucrGai Kai viKri0evTe^ u(p' dTidvTUJv fiacrfiaGai 
— quotiens victoriam adepti sunt — cladem acceperunt. 
translate V 111. 3 7ToXXoT<; . . fi^TCTTiGeTcTi tou prijuaToq. nam 
etsi actio est iterata, tamen ex hac repetitione condicio du- 
rans non profluit, immo singulae distinguuntur actiones. (conf. 
II 87, 3 oube biKaiov Tfji; Yvu)|ar|(; t6 jufi KaTd KpdTO<; vikti- 
Gev . . d|LipXuve(TTai.) at ubi participio appositivo aut abso- 
luto actio una semel gesta exprimitur, praeteritum (aor.) po- 
stulatur etiam si translate haec verba adhibita sunt. I 76, 2 
dpxnv . . ebeHdjLie9a . . utto tujv jueYicTTUJv viKri^evTeq. nimi- 
rum proprio sensu multo frequentius adhibitum est locis duo- 
deviginti : aoristus I 73, 5 viKri0ei(S fdp TaT^ vau(Tiv uj^ ou- 
KeTi.., dvexuJpTicrtv, 189,2.101,1 1169,2. 89,4 111115,6 
IV 25, 2. 101,5 VI 5,1. 97,4 VII 5, 3. 6,3. 48,6.87,6, 
perfectum I 80, 2 ficrcTTijLievoi TaT^ vaucTiv dvexujpricrav ctt' 
oTkou. II 6, 3 V 7o, 1 VI 91, 2. tamen etiam participio ap- 
positivo condicio durans significari potest, ubi non tam tem- 
porali quam modali vi praeditum est, maxime si particula 
quadam {{jjq, aTe, KaiTrep etc.) modalis illa ratio explicatur. 
apud Thucydidem praeteritum multo praevalet. activorum 
enim verborum uno ex quinque locis praesens legitur VII 34, 7 
TpOTiaiov eCTTricrav wc; viKUJVTe<;. passivorum verborum prae- 
sens non exstat; ex duobus enim locis altero IV 73, 3 aori- 
stus, altero VII 40, 2 perfectum sciriptum est. 

Apud Appianum fiTTiujuevo<; legitur iocis triginta quat- 
tuor, praeteritum triginta uno (aor. 14, perf. 17); viKiujuevo? 
bis, perfectum ter invenitur, viKTiOeiq non exstat. vel ex hoc 
exemplorum numero apparet, aliam inter tempora illa apud 
Appianum intercedere rationem. atque primum quidem sensu 
praedicativo solus aoristus uno loco exstat 47, 13^) biKTiv ^^*." A^ «^- x( ^) paginae versusque editionis sunt Mendehsohnianae. ebocrav fiTTr|0e'vTe<;. deinde ubi participium aut substantivo 
adhaeret aut eius vice fungitur, praesens sex locis invenitur 
559, 24. 764, 25. 904, 14. 1036, 4. 1054, 7. durius 781, 15 
oubev eTi Tujv ficr(TujjuevuJV e<; dpeTriv auTou juepi2!6vTUJV : ii 
quos clade aifecit Caesar. perfectum novem locis legitur 38, 
25. 79, 2. 163, 21. 227, 27. 248, 19. 376, 8. 578, 5. 666, 
20. 1164, 17, aoristus uno 750, 20. restat, ut participium 
appositivum et absolutum consideremus. actio saepe repetita 
praesenti significatur 191, 24, item quae eodem tempore gesta 
est atque actio primaria 654, 11. 745, 7. 788, 15. uno loco 
913, 24 fiTTiujuevo^ est Mmpar viribus'. sed Appianus prae- 
senti usus est etiam ubi agitur de actione semel gesta, quae 
antecedit actionem primariam locis sedecim his : 51, 26 CTuv- 
eTTEcrov e<; x^ipa? . • Kai fiTTuujuevoi cr(pd<; auTou<; . . biexpuJVTo. 
439, 14 cruvePaXe . . Kai fiTTU)juevo<s eauTov eKTeivev. 106, 19 
e^ judxTiv (TuvTivexOn Ktti fiTTU)jLievo*<; eqpuyev. 115,8 (TuveTrXe- 
KeTo Kai f)(Tcru)juevo^ e<; t6 . . dvec^Tpeqpev. 518, 26 T^vo^e- 
VTi^ . . Tiv6<g i7T7TOjuaxia<; fiTTiujuevo<; au0i<; e<g t6 opo^ dve- 
Oopev. 544, 22 dTrecTTTi . . Kal fiTTiujuevo^ e^ . . eiTe^peuTei. 
614, 3 eTTebpajue . . Kai . . f)TTU)iuevo<g eqpeuyev. 656, 17 t6 
be Xai6v fjTTiujuevov eTii Td<; 7TuXa<; KaTeqpuyev. 673, 21 judxri^ 
. . TevojuevTi<; . . f)TTU)juevo5 . . biejrXeucTev. 951, 3 eauT6v 
e<; t6 peujua eiuOei, ficrcrijujuevo^ be tujv dXieu)v TrepieTiTveTo. 
954, 13 juexpi TToXXaT^ ^dxai^ f](Tcru)juevo<; . . eTrejuiiJev. ne 
dicas, actionem significari iteratam, nam ubi TToXXdKi^ — ttoXu? 
aut pluralis velut judxai^ etc. additum est, singulae distingu- 
untur actiones. cf. Thuc. I 101, 1. (aliter (TuvexuJ?.) 976, 4 
f]TTUJjuevou be tou BpouTOU (TuXXajupav6juevo<; ubi Mendels- 
sohn fiTTTijuevou proposuit. usum translatum percensentibus 
nobis occurrunt verba Thucydidea 129, 11 oi (TTpaTTiTOi . . 
f)(T(Tu)juevoi b' utt6 tou KaKoO . ., dqpvuj . . CKeXeuov dvaZieu- 
Tvuvai. sed multum interest inter hunc locum et Thucydideos 
illos II 47, 4. 51, 5. ibi enim agebatur de actione iterum 
iterumque repetita, hoc loco actio una semel incidens signi- 
ficatur, itaque praeteritum postulamus. idem cadit in 1035, 
8—9 TToXu b' fiv 6 Kai . . eauT6 eTreTpeTrev, u7t6 tOuv (Tujuqpo- 
pu)v f)(T(Tu)juevov. item 30. 10 juovai^ euepTe(Tiai? f)TTU)juevoi 
biaTUJviouvTai (Toi Trepi Tfjcrbe Tfi<; xapiTO<; (cf. v. 16 otioOv 
uPpicr0evTe<; djuuvouvTai (Te) 1091, 12 variae in libris sunt 10 11 lectiones : ToO (TTpa-niToO . . \)tc6 b* ecJxaTTi^ avaTKTiq fiTTUU- 
jLievou inest in V, ex ceteris Mendelssohn fiTTTi)Lievou recepit. 
sed cum Appianus in his exemplis translatis semper praesenti 
usus sit, non video, cur ab optimi codicis lectione abeamus. 
atque haec quidem exempla exstant participii praesentis. prae- 
teritum legitur duodeviginti locis: aoristus novem his 52, 3. 
113, 12. 331,7. 380, 2—3. 563, 7. 770, 19. 976, 21. 1078,22. 
1172,5, perfectum totidem locis 94,4. 130,7, 171,5. 379, 
16. 683, 24. 911, 9. 981, 16. 990, 26. 1091, 6. sexies prae- 
terea praesens scriptum est pro futuro exacto, ubi temporalis 
participii vis mixta videtur cum condicionali : 30, 10 quod 
antea attuli, 134, 12 fi(T(Tu)|Lievoi<; . . ttoXix; 6 Kivbuvo^. 228, 9 
6 dTUJV obe KpiveT, f| bouXTiv euGuq fi(T(yu)|uevujv eivai. ib. 11 
viKUJ)Lievoi^ )Liev oub' dvaxtupri^Ti^ e(TTiv. 908, 8 uTreponjeTai |Lie 
. . fiTTU)|Lievov. 925, 6 ei ber|(Teiev fiTTUJfLievou^ qpUTeiv. equi- 
dem non tam durantis quam incidentis actionis desidero no- 
tionem. tribus locis aoristus legitur 762, 1. 910, 23. 911, 5 — 6. 
denique ubi modalis participio inest vis, praesens praevalet. 
uj^ particula praesenti addita est 538, 21 UTToqpeuTeiv uJCTTTep 
fiTTUJjaevou<;, perfecto 683, 21. 757, 11. huc fortasse referenda 
sunt participia praesentis tria, quibus oube particula adhaeret, 
531, 24 (oi XriaTai) oub' fiTTUJjnevou . . toO Mi0pibdTOU . . 
eTrauovTO. 554, 25 oubejiiiav . . obov . ., oub' fiTTU))Lievo^, 
TrapeXeiTiev. 1050, 23 ou Tdp ti^ auTiuv BpoOTOv f| Kdcrcriov 
oube fiTTUJ)Lievou^ dTreXiTrev. ego his locis temporalem desi- 
dero notionem : 'ne post cladem quidem Philippensem *. qua 
ex comparatione efficitur, participium praesentis apud Appia- 
num non solum multo frequentius legi quam apud Thucydi- 
dem, sed etiam admissum esse, ubi praeteritum postulatur. 

Idem est usus eXaTTOUjLievoq participii. Appianus tribus 
locis praesens adhibuit : 579, 6 ^pibo^ . . TtvojuevTi^ 6 TpdKXO^ 
eXaTTOU)nevo^ ttiv x^ipoToviav . . dveOeTO. 616, 4 Koctkujvio^ 
eXaTTOU)Lievo^ i(; Kdvva^ uTrexujpei, quo utroque loco agitur 
de *accepta ciade\ 124, 5 constans significatur condicio. 
praeteritum locis duobus 249,2 (perf.) 409,17 (aor.) invenitur. 

Longe alius est usus dbiKOUjuevo^ participii. qui enim 
iniuria affectus est, *patitur iniuriam' donec ei satisfecit ad- 
versarius. quam uberrimus igitur est usus praesentis. Thu- 
cydides praesenti non minus usus est, ut singulam actionem ^^" > > semel gestam significaret ut VIII 108, 4 OTrXiTa^ d(TTiTdTOVTO 
e^ Triv TToXiv utto . . dbiKOU)Lievoi. I 33, 1. 38, 4. 121, 1 III 
39, 3. 63, 4 V 89, 1 VI 80, 2. 87, 2, quam ut in universum 
condicionem constantem aut actionem iteratam exprimeret 
ut I 34, 1 TTdaa dTTOiKia . . dbiKOUjaevrj dXXoTpioOTai I 77, 4. 
86, 2. ib. 4. 120, 3. II 37, 3. 73, 3 III 67, 1. atque cum prae- 
sens sedecim locis adhibitum sit, praeteriti duo inveniuntur 
exempla, perfecti I 123, 2, aoristi III 59, 1, qui loci haud ita 
multum difFerunt ab iis, quibus praesens adhibitum est. eadem 
est frequentia praesentis apud Appianum : exstat enim locis 
duodecim 22,19. 102,22. 451,4. 453,12. ib. 23. 492,23. 
583, 2. 944, 7. 993, 11. 1068, 13. ib. 20. ib. 23, cum praeteri- 
tum ter legatur. 354, 11. 453, 16. 1096, 1. 

Atque haec quidem verba notissima sunt. eadem autem 
lex cadit in multa verba alia, quorum praesenti actio durans 
sive constans quaedam condicio exprimitur. cum verbo ante- 
cedenti optime conecti potest uppiZlo^Lievo^, quod octo locis 
invenitur. 576, 20 eKei b' . . uppi2!6)Lievo^ utto . . au6i(; eK- 
bpajadjv . . e(pr|. ipsa actio toO OppKTGfivai iam erat per- 
fecta cum loqui coepit. 594, 7. 1146, 16 eXeTCV . . (puTCiv 
. . uppi2^6)Lievo^ UTTO toO vaudpxou. eodem sensu aoristus 
adhibitus est 30, 16, perfectum 829, 18. 917, 12. 940, 19. ce- 
tera participii praesentis exempla (485, 22. 818, 13. 877, 2. 
920, 12. 1013, 24) huc non spectant. idem dicendum est de 
verbis similibus KaTa(ppovou)Lievo(j, UTrepopuj)Lievo? (ubi trans- 
late adhibitum est). cuius utriusque verbi solum praesens legi- 
tur locis ternis (at 1027, 9 UTTepo(p9ev sensu proprio) item 
TeXiu)Lievo^ 683, 14 TpieTT]^ Te fjv f]br| . . 6 Tr6Xe)Li0(;, TtXiu- 
)Lievo^ ev dpxri Kai KaTaqppovoujaevo? 'quod autea spretum 
est bellum'. 

'AvaipeTcrGai est 'interfici* et ' interfectum esse*. novem 
ex quattuordecim locis praesens eos significat, qui 'mortui' 
sunt, maxime ubi aut substantivi instar est aut substantivo 
attributum. 339, 18 f| TOu<; uttoXoittou^ eu^LievecTTepou^ eHuJV 
bid Toxjq dvaipou]uevou(;. 635, 10 tujv dXXuJv dvaipou)Lievujv 
eKprijLivavTO ai Ke^aXai. ib. 13 to )liu(To^ (i. e. t6 Kp. Td^ Ke(p.) 
i<; TOU(; erreiTa . . dvaipoujiievou? Trepudv. ib. 16 tujv juev 
iTTTTeujv dvaipoujaevujv X6to(; oubei(; cti V^Td Tfiv dvaipecriv' 
eTiTveTO. 637, 14 et 651, 11 agitur de sepeliendis *necatis\ 12 943, 24 TOt^ oiKia^ tujv dvaipoujueviuv bir|p7TaZ!ov. sed apposi- 
tivum quoque invenitur participium 127, 11 TeXog dvaipoujuevuuv 
TToXXuJv ecpuyev "^ multis interfectis \ quin etiam cum dpTi par- 
ticula coniunctum habemus 800, 8 Tiupev dpTi dvaipoujuevov, 
ubi Mendelssohn perfectum proposuit. ceteris locis 121, 20. 
165, 14. 417, 23. 482, 14. 764, 3 dvaipoujuevoq verum est 
praesens. nimirum praeteriti uberior est usus, aoristus enim 
legitur locis duodeviginti, perfectum viginti tribus. 

Aiaipoujuevo^ quinquies scriptum est. ' qui distrahitur' 
566, 8 significatur. alio loco 1079, 26'exiupouv . . e^ tov Kai- 
(Japa . . w^ e^ oiKeTov fibTi iroXeiLiov biaipoujuevoi nihil interest, 
utrum interpretari malis 'cum iam distraherentur' an 'cum iam 
distracti essent . ceteris locis tribus ' qui distractus est' notatur. 
209, 8 juf) e^ TToXXd biaipou)uevo(; 6 OTpaTO^ doGevecTTepo^; 
TiTVTlTai i. e. cum distractus sit. 677, 4 biaipoujuevoi b' iq to(J- 
auTa, 6|UUJ^..l7Tejunjav. interpretandum esse 'etsi iam distracti 
essent' ex verbis antecedentibus efficitur. 1088, 4 lacuna exstat, 
quam explere nequeo eTreibfi be . . e^ TToXXd biaipoujuevoi^ 
ToT(; TToXejuioK; doGeveaTepa TrdvTa fjv : participium, utrum cum 
ToT^ TToXejuioi^ coniungere malis an, sicut fecit Mendelssohn, 
referre ad Luci Antonii milites, eos significat, qui distracti 
sunt. praeteritum saepius exstat: aoristus quater, perfectum 
octies. addi potest 740, 1 fjei . . iq juepr] TToXXd biadTTiujuevo?, 
cum ex. gr. 108, 12. 526,9 simili in sententia perfectum le- 
gatur. apud Thucydidem biaipeToBai verbi solum perfectum 
exstat semel II 75, 3 (U 76, 1. V 3, 2 de muro diruto dictum). 
item biacTTTiUjuevo^ non legitur, at perfectum quinque locis 
scriptum est VI 98, 3 VII 44, 5. 78, 1 VIII 42, 2. 104, 5. om- 
nino scriptores classici his participiis et praeteriti et praesentis 
haud frequenter usi sunt, cum structuram passivam studerent 
vitare. dTTOCrKibvdjuevo^ invenitur ubi agitur de actione iterata 
157, 21 ToT(; b' dTTOCTKibvajuevoi? juovoi? eTTiGeiuevo^. 287, 1. 
364, 17. perfectum bis exstat 152, 3. 526, 3. ceterorum ver- 
borum similium |uepiZ:ea0ai, biaOTTeipecreai, biappiTTTeTaGai, bia- 
KpiveaBai, \[U(>\leaQai etc. semper adhibita sunt praeterita; 
raro tamen inveniuntur. 

His verbis optime adnecti possunt verba ordinandi. TaTTO- 
^evo^ sexies exstat: 302, 16 utto MaviXiiu . . TaTTOiuevo^ Tfji; 
euTTeiGeia^ IbujKa TTeTpav. 755, 17 AdKU)ve? utto toT^ ibioi? n 13 pamXeOcyi TaTTOjuevoi, quibus locis dicitur de ordine magis- 
tratuum; porro ubi agitur de auxiliariis, qui copiis aliis attributi 
sunt. 136, 2 dfujv eXecpavTa^; . . Kai tou^ cruvTac^(JO|uevou^ 
auToT(; ToHoTa^;. 1060, 9 a jueTd tu)v cruvTacTOojuevuJv eiai )uu- 
pidbe^; dvbpujv. simile 456, 16 CTujujuaxiKd b^fJTOV . . ev ^dXayTi 
TaTTOjuevouq. tamen his locis quaestio non est de iis qui attribui 
solent, sed de certis quibusdam militibus, qui attributi sunt. 
Thucydides quidem tali in re perfecto usus est VII 77,4 opUJVTe^ 
u|ua^ auTou^, oToi OTrXTTai Kai ocroi HuvTeTaTfievoi x^P^TTe. 
actio infecta uno loco 188, 17 expressa est. eodem modo dva- 
TTXripoujuevo^ dicitur de legionibus conplefis 884, 8 utto bk. 
Tuiv veocTuXXoYUJV Kai TauTa dvaTrXripoujueva 'ex tironibus sup- 
pletae'. 1010, 5 Tov (TTpaTOV eHeTd2!ou(Tiv . . exevovTO . . TeXTi, 
. . eg buo irou TeXr) judXiCTTa dvaTTXripoujueva. 

'Aqpaipoujuevo^ locis legitur decem. atque primum quidem 
TTepiopdv, quod Thucydides quidem cum participio aoristi 
coniungere solet, apud Appianum semper conexum est cum 
praesenti 577, 12. 1068, 8. 'qui privatus est' quater notatur 
824, 9 ouTe Td^ Tijud^; Toxq dqpaipoujuevoi^ ebibocrav, cum 
paulo infra 825, 18 eadem in sententia legatur perfectum. 
1014,2 Kai TOU(; dcfuXou^ eibeTe Tf]v dpxfjv.. dcpaipoujuevou^. 
1067, 18 KaTapoujjuevuj utto tujv dqpaipoufuevujv. 1078, 1 oi 
ydp . . Td ovTa dcpaipoujuevoi . . e^; auTov extOpouv. cf. 824, 22. 
duobus locis 602, 15 6 bfijuo(; fJx^eTO . . d(paipou|uevo(; et 1094, 
11 ^Xeoq TUJV Y^iAJpT^v . . dqpaipoujuevujv nihil interest, utrum 
interpretari malis 'cum privati essent' an *^cum privarentur'. 
condicionali sensu coniuncta cum futuro sunt 817, 17. 818,4, 
dpTTa^ojuevo^ eodem modo adhibitum est 416, 26 Tri^ dpxfl<; 
dpTTa2!ojuevri(; pa^TiXeu^ oiKeToq ujqpOri = regno erepto. Xajupa- 
VOjuevo^; semper scriptum est ubi agitur de re iterata 63, 15. 
143,15. 171,21. 204,4. 486,13. 659, 17 TUJvbe oi juev dbo- 
Kf|TUJ^ KaTaXajupavojuevoi bieqpOeipovTO ev0a (TuveXajupdvovTO. 

'QGoujuevo^ tredecies scriptum est. octo veri praesentis 
sunt exempla 103, 3. 184,25. 284,5. 300,18. 316,12. 457,5. 
489, 8. 521, 13. at ceteris locis condicio durans quae effecta 
est ex re praeterita significatur 195, 14 eHujOoujuevoi b' utto 
TUJV AipOujv ebeovTO xwJpiov . . XapeTv. 276, 10 oi b' eHuj- 
Goujuevoi . . fJTr|(Tav au0i^ eiTTeTv. nam eos iam eductos fuisse 
ex verbis insequentibus Kai ecrax^evTe^ ItpaOay/ intellegitur. 14 285, 6 Toxx; . . ^Eiu0ou)Lievou(; . . uirebexeTO. 301, 8 auvuj- 
Gou^evo? im t6 t€Txo<; fjbTi KaTeKpTi|uvi2!eT0 960, 15 tujv 
Gupujv diTUjGouuevai, xa^^Trux; ttjv lippiv fjveTKav, ubi parti- 
cipium non potest esse praedicativum propter verba Tfjv uppiv. 
atque cum praesens maxime in priore parte historiarum lega- 
tur, in bellonim civilium descriptione semper praeteritum 
adhibitum est: 609,21 (aor.). 689,10. 1107,20. 1184,11 
(perf.). 

^EXauvojuevo^ octo locis legitur, quorum tribus notantur 
ii qui expulsi sunt. 421, 8 auTOV . . Mi0pibdTTi(; . . ^HeXau- 
vo^evo^ Tfi^ dpxfi? • • iLieTfifev . . eTii TTap0uaiou(; 'expulsus', 
etsi paucis versibus post eKTrecTuJV Kai obe tti^ dpxfi? scriptum 
est. 821, 9 7rXfi0o<; dXXo . . l<; Te AipuTiv . . eXauv6|Lievoi 
biujXu)XeO"av 'pulsi'. 841, 5 eHeXauv6]uevoi b' eK Tfj^ dTopdq 
^dXX6v Te ^TCivdKTOUV. cetera participii praesentis exempla 
21, 11. 340, 22. 367, 16. 452, 20. 578, 16 huc non spectant. 
praeteritum undecies invenitur. his verbis addi potest kujXu6- 
pevo^. 673, 18 KUjXu6|Lievo(; be eKiipuHev iq ja ^TiXa xiwpeiv. 
831, 15 KUjXu6)Lievoi . . e<; Tfjv dTOpdv au0i(; e0e(Tav. addi 
fortasse licet 519, 17 KUjXudjuevo^ b\ ^TCtvdKTei, quod parti- 
cipium mihi quidem videtur esse appositivum *^cum impeditus 
esset . maluit scriptor condicionem durantem significare, 
quam ipsum impediendi momentum. aoristus enim uno loco 
legitur 877, 13 KUjXu0ei^ be au0i(; \i)\x{X)lev. eodem modo 
€ipY6|uevo5 adhibitum est, cuius verbi solum exstat praesens 
625, 28. 903, 24. 974, 11. item KXei6|Li€V0(; locis tribus 349, 1. 
704, 19. 902, 23, ubi arcendi impediendique notionem exhibet, 
cum ceteris locis tredecim praeteritum scriptum sit. 

TTe)U7T6|uevo^ duobus locis condicionem durantem pro re 
perfecta significat. *mittitur' enim quis, donec pervenit ad 
locum destinatum. 337, 7 Tfjv 0eujpiav . . e^ Tfjv ^opTfjv . . 
7T€)LiTro)u^vTiv ouK ebeHavTO. 727, 19 Kai ti Kai juepo^ auTUJV 
Trp07Te|U7T6)U€VOV . . eKUKXOuOaTO. ubi praeterea praesens le- 
gitur, actio iterata notatur. 360, 17 Ta (TTevd KpaTUvdjuevoi 
Toix; d7Ti7T€)U7TO)uevou^ u7t6 tou Kaicrapo^ bie7Tai2!ov. 552, 23. 
880, 22. 1074, 2. uno loco 920, 13 futuri vis inest in prae- 
senti. nimirum praeteritum usitatissimum est Appiano. 

Sequitur, ut consideremus verba ea, quorum aoristo non 
res praeterita, sed initium actionis, perfecto condicio durans ^.L- 15 inde orta significatur. maxime huc spectant verba affectuum. 
TapdTTe(T0ai verbi participia apud Thucydidem locis leguntur 
septem. praesens bis exstat VII 3, 3 opujv . . Tapa(y(TO|U€- 
vou^, ib. 84, 4 epaXXov . . Tapacr(TO|uevou(;, quibus locis actionis 
durantis notio ferri potest. taraen saepius maluit scriptor 
actionem exprimere incidentem : ortam esse perturbationem 
(aor.) unde esset perturbatio (perf.). aoristus enim invenitur 
III 84, 2 IV 96, 3 VII 23, 3 VIII 71, 1, perfectum IV 25, 11. 
multo saepius Appianus Mpsam perturbationem' quam 'ortam 
significavit. praesenti enim decies, praeterito novies (aor. 8, 
perf 1) usus est. omnibus quibus praeseris invenitur locis 
praeteritum admitti potuit 211, 11. 229, 2. 287, 23. 307, 19. 
398, 12. 405,8. 498, 26. 633, 5. 76^ 18. 1123, 10. aoristus octo 
locis invenitur his 98, 18. 385, 10. 401, 13. 406, 15. 457, 22. 587, 
15. 882,26. 1188,6, perfectum 437, 8. uberior etiam est usus 
0OpupoujUtVO^ participii. quattuordecim enim locis legitur 41, 
27. 286, 7. 291, 5. 311, 25. 334, 14. 394, 12. 426, 20. 482, 9. 
763,24. 860,2. 878,19. 1065,8. 1136,23. 1188,7. aoristus 
quattuor locis adhibitus est 98, 20. 540, 14. 589, 6. 596, 21, 
duobus perfectum 475, 19. 925, 22. huc quoque referenda sunt 
multa deponentia quae dicuntur passivi. qpopoujuevo^ quattuor 
locis legitur, (poPTi0ei(; uno 1185, 6 in fragmentis incertis ; 
aiboujuevo^ plus triginta locis, aibe(T0ei(; bis ; semper dixQo- 
)uevO(; multis locis. addi potest oir|0ei?, quod semel exstat 
400, 22 (nos: zur ansicht gelangt). numeris fere paria sunt 
participia e7Taipecr0ai verbi : eTTaip6jU€V0^ tredecim, eTTapOei^ 
quattuor, e7Tr|p)uevo^ octo locis legitur, item f)b6)uevo^ trede- 
cies, ficr0ei^ undecies invenitur. at semper e7TiKXacr0ei^, KaTa- 
TrXaYei^. ubi aoristi et passivi et medii generis admittuntur, 
medialis aoristus praevalet, ut uTroKpi0€i(; tribus locis 167, 7. 
393, 20. 972, 18 scriptum est, u7TOKpivd)uevO(; undecim ^). 1) Perperam Mendelssohn nonnuUis locis praesens proposuit, 
ubi ()7roKpivd|Li6vo^ inest in libris. 696, 14 {)7roKpiv(i)Lievo(; b\iO\£pai' 
V€iv . . lHhpa)JL£ et 791, 25 tc, Ti\v (puXaK^iv ^a^^aXov, {jiroKpivciiLxevoi 
Ti Kal Tu) Kaiaapi xap\Z€.oQai. est enim aoristus is, quem Curtius ap- 
pellavit ingressivum (nos : nachdem er den schein angenommen = 
wahrend er sich stellte). quod quam verum sit, maxime apparet ex 
aoristis generis passivi : 972, 18 ^TroKpi0dvTe(; eTvai Xoxatoi Kai toO(; ) 16 Cum his verbis optime coniungi possunt nonnulla depo- 
nentia passivi, quorum utrum praesens an aoristus adhibea- 
tur, penes scriptorem est. eius generis sunt verba deliberandi 
et proficiscendi. nihil enim interest, utrum dicere malis ex. gr. 
a)V ev9u|Lir|0evT€<; Kai vewTepo^ tk; . . dHiouTUJ (Thuc. I 42, 1), 
an AtiXigu^ be xaTriTaTOv . . ev0ujuou)Lievoi tok; . . Hu|Liq)opd(g 
(Thuc. V 32, 1). quaeritur, quod tempus auctor praetulerit. 
iv - TTpo - 0u|Liou|Lievo^ duodevicies, ev0u|UTi0ei(; bis exstat, ev - 
bia - voou|Lievoq novies, biavor]0ei(; non legitur. (piXoTi)Liou- 
jLievo^ septies, q)iXoTi)Lir|0ei^ semel 612, 4. accedunt verba pro- 
ficiscendi. 6p)UU)jLievoq, ubi proficiscendi notionem exhibet, apud 
Thucydidem locis adhibitum est viginti quattuor, aoristus 
quattuor VI 3, 3 VII 2, 1. 33, 4 VIII 3, 1, perfectum uno lY 
14, 1. Appianus solo usus est praesenti duodecies. perfectum 
quod uno loco exstat 1078, 3 propensos atque concitatos ho- 
mines significat. eireiTO^Lievo^ invenitur locis quadraginta tribus, 
aoristus octo. ubi igitur iisdem in sententiis et praesenti et 
praeterito uti licuit scriptori, Appianus praesens praetulit. 

Reliquum est, ut tractemus participia passiva verborum 
dicendi. 6 XeT6|Lievo?^ 6 KaXoujLievo^ de rebus solet adhiberi : 
XeT^jLievo^ locis triginta uno, KaXoujLievo? quadraginta novem. 
ubi agitur de cognomine homini cuidam imposito, aoristus 
adhibitus est : KXT]0ei^ quinque locis 60, 15. 191, 21. 358, 13. 
371, 8. 555, 18, 6vo|uaa0ei(; novem 15, 19. 390, 19. 399, 22. 
438, 16. 439, 7. 604, 22. 643, 5. 675, 4. 770, 18, irpocJaTopeu- 
0eiq tribus 357, 23. 545, 26. 1082, 13. tamen ne in hac qui- 
dem lege sibi constat Appianus; quinque enim locis praesens ad- GepdirovTat; lc, aTpaTidjTac; OKeMaaavxec, bi^6pa|Liov = postquam cen- 
turionum personas induerunt. item 167, 7. 393, 20. eodem modo ao- 
ristus medii adhibitus est 182, 17 66e OTroKpivd|aevoq ouvTieeaGai KaT- 
CMnvuaev. 198, 11. 465, 4. 922, 6. 953, 2. 1073, 6. permotus videtur 
Mendelssohn duobus locis 444. 22 et 705, 6, ubi variae in libris insunt 
lectiones. 444, 22 v>TroKpivd|Lievo(; T^Te TTpOuTOV i}OQf\aQai . . 6ia6pa- 
jLiUjv ^5ua(p6pei, ubi aoristum O, ceteri praesens exhibent. 706, 5 eTi 
^liirvGUV . . ^iraveiXev uiroKpivdiaevoc; ou PouXeOaai inest in V. utro- 
que loco, cum optimi codices aoristum exhibeant, dubium esse non 
potest, quin retinendus sit. nimirum praesens eodem modo adhibitum 
est undecim locis. contra aoristo etiam actiones praeteritae possunt 
significari ut 813, 22. 922, 6. ./' 1 y 17 missum est, etiam ubi de hominum cognominibus dicitur: XeTO- 
)LievO(; locis duobus 64, 24. 234, 5 (utroque loco ^'Avviuv 6 |LieTa^ 
XeTOiLievo^), KaXou^evo^; tribus 35, 10. 252, 13. 789, 22. invicem 
6vo)LiaZ;6]uevo^ de re 1184, 17 in iisdem fragmentis, ubi antea 
vidimus (popr|0ei^ contra Appiani consuetudinem scriptum 
esse. deinceps videndum est, quae ratio intercedat inter Ka- 
Xou|Lievo(; et KXTi0ei^ - KeKXr||uevo(;, ubi vocandi acciendique 
notionem exhibent, utrum scribere maluerit Appianus : fjX^e 
KaXoujuevo^ i. e. *cum vocaretur' an KXr|0eiq i. e. *cum vocatus 
esset*. KaXoujLievo^ legitur locis sex, quorum uno 613, 9 actio 
repetita significatur. ceteri in singulam cadunt actionem 594, 
13 6i b*au0i(; . . cruTKaXou|Lievoi . . eTiriecTav. 638, 8 i(; tx]v 
biKriv dvaKaXou)uevoi . . Mep6Xa^ iuev . . KdiXo^ be . . eKubv 
dTTeTTviTr). 964, 19. 1077, 3. 1139, 5. praeteritum eodem sensu 
exstat locis septem: aoristus quattuor 523, 7. 700, 9, 713, 18. 
851, 19, perfectum tribus 953, 19. 1059, 9. 1069, 21. similis 
est usus aiTeiOOai verbi, cuius solum praesens legitur locis 
tribus 199, 12 TTOivf]v alTOujLievoi biuj0ouvTO. 655, 10 60ev 
ucJTepov eHaiTOujLievo? . . eauTOV . . biecpOeipev. 988, 16 actio 
repetita praesenti significatur. iam consideremus neutra par- 
ticipiorum. Td XeT^jueva invenitur locis sedecim. quater ' quae 
dicta sunt' praesenti notantur 443, 1 7Tei0e(T0ai Toi^ utto Tfj^ 
(TuTKXriTOU XeTOjLievoi^, ubi non in universum de iussis sena- 
tus agitur, sed de certo quodam iussu Prusiae dato. 867, 5 
u)jLioX6Tei Toic; XeTOjuevoK; eis quae dicta sunt. 945, 19 6(Ta . . dv 
. . TTKTTeueiv TTOirjcreie toT^ iTpoXeTojLievoK;. 1023, 5 toT^ bk 
eb6Kei Td XeT^jueva. ceteris locis duodecim recte praesens 
adhibitum est. praeteritum saepius legitur : XexOei^ enim no- 
vies, XeXeTJLievo^ quater, eipTijuievo^ tredecies invenitur. eodem 
modo similium verborum praesens positum est pro praeterito 
inprimis verborum iubendi. ubi de actione saepe repetita agitur, 
praesentis est locus iustus velut 454, 9 cpiXoi^ iq TTdv t6 KeXeu- 
6|Lievov dToijLiOK;. at quinque locis praesens certum quoddam ius- 
sum significat 21, 20 o be . . eqpTi beTv 1^ Td KeXeu6jLieva TTOieTv fj. 
sunt certa iussa antea data. 55, 9 (pr|ai TOU^ Ou^TnreTa^ . . 
KeXeuojLievou(; eKTTribdv . . cpdvai. 455, 13 jLir|KeTi TTpecrpeueiv, 
ei jLif) ToT^ KeXeuojLievoK; . . ejLijuevoi. 717, 6 uTTr|Koue juev ib^ 
KeXeu6jLievO(;. 990, 12 f|v jLif) Odcrcrov dvextuvTai tuuv KeXeuo- 
juevujv *ea quae antea a Cassio erant imperata *. eiusdem ge- mm 18 neris unum exemplum 7rpo(TTdTT€a0ai verbi exstat 187, 13 
U7TO(yx6|uevoi tci 7rpo(TTacrcr6)Lieva Troiri(Teiv. cetera huius verbi 
participia praesentia actionem iteratam significant. praeteritum 
7rpo(TTdTTecr0ai verbi non exstat, KeXeue(T0ai verbi septies 
invenitur. eodem modo semper Td 7TpoTeiv6jueva scripsit Appi- 
anus. dTT€\X6juevO(; tribus locis legitur de re praeterita 298, 
14 i(; hk Vdjixr\v eHaYYeXXo|uevri^ Tfi<; Te TTicTuivo^ drrpaHia^ 
. . 6 bfjiuoi; fix0eTO. 529, 3 dTiaTTeXXojuevou bk AeuK6XXou 
7Tpo(Tievai . . 6 Tpidpio^ . . eTtexeipei. 881, 20 dTraTTeXXojue- 
vujv bk m\ Tiuv . . Kaicrapi TreTrpaT)ueva)v eOopuBeiTo. biba(TK6- 
juevo^ uno loco fungitur pro praeterito 920, 17 f] PouXf) CTuv- 
iei ju^v auTOu^ e^; TauTa biba(TKOjuevou^, cum alias aoristus le- 
gatur ut 1069, 18. similiter verba scribendi adhibita sunt du- 
obus locis 910, 4 Tiepi be Kai(Tapo^ oubev fjv ev Toiic; Tpacpo- 
|ue'voi^. 1079, 19 Kai oux ai KaTaTpa(p6juevai . . Tr6Xei^ . . 
)u6vai, dXX' f] 'iTaXia crxebov d7Ta(Ta dvicTTaTO. agitur de ur- 
bibus exercitui ab Antonio et Octaviano promissis ante bellum 
Philippense. 

Maximus est numerus verborum sentiendi, aestimandi 
etc. velut vojuiZ[6juevo^ (qui creditur) apud Thucydidem uno 
loco VII 63, 3, apud Appianum viginti uno legitur, cui numero 
accedunt aoristi tres. paulo saepius ut 'ea quae in more sunt' 
significaret, Thucydides hoc participio usus est quattuor locis, 
Appianus sex. item dHioujuevoq apud Thucydidem semel inve- 
nitur II 81, 4, septies apud Appianum. accedunt aoristi tres, 
perfecte duo. eTraivoujuevo? semel apud Thucydidem III 57, 1, 
apud Appianum quater exstat. multa praeterea participia pas- 
siva 0aujua2;6juevoq, KaTa(ppovou]uevo(;, uTTepopiujuevo?, KaTTi- 
T0p0U|ueV0(;, oiKTi2;6juevoq omnino non inveniuntur apud Thu- 
cydidem. etsi haec quaestio ad genera magis quam ad tem- 
pora verborum spectat, tamen mihi non praetermittendum esse 
censui, hunc Appiani usum paucis exemplis adumbrare, quo 
melius intellegeretur, quanta esset apud hunc scriptorem par- 
ticipiorum passivorum copia. 

Praeterea singula quaedam exstant exempla 313, 15 ^Te- 
poi(; . . dpKTTivbriv . . eTTiXeTOjuevoi? eTTe^aivev cum antea v.l3 
respondeat xiXiou<; eTTiXeKTOu^ . . evebpeu(Ta^ cf. 103, 11. 650, 7 
KOTTT6|uevoi Tdp . • icpeu^ov, quod simile dictum est atque f]TTU)- 
juevoi. 1079, 24 exwpouv bk Kai oi KaToiKi26juevoi tujv CTTpa- J -i j* 


19 TiujTUJV ei^ Tov Kai(Tapa 'novi coloni*. 1180,17 luovoujuevo^ 
. . eauTOv . . evexeipKTev ^). 

B. De participiis medii. 

Eiusdem generis multa inveniuntur verba media. in oT- 
Xe(T0ai verbo apud omnes scriptores perfecti inesse vim no- 
tum est. similiter Appianus dqpiKVOUjuevoc; participium adhibuit 
988, 1 f) (o^ujujuaxia) jueTd t6 ^pTOV dqpiKvoujuevri Zupiav eTTe- 
bpajue Kai dvextupricrev. Mendelssohn dcpiKOjuevTi proposuit; 
sed cum idem apud alios scriptores inveniatur (cf. Kuehneri II 
p. 118 § 382 c), traditam scripturam retineo, etsi ahud exem- 
plum apud hunc scriptorem non exstat. 

riTv6juevo^ etiam ante Appiani tempora admissum est 
pro Tev6juevo(; sive ujv velut in Philippi Opuntii epinomide 
p. 973 B TToXXol Tdp h\] TTpo(TTuxeT(; tuj piiu TiTv6|uevoi tov 
auTOV XoTOV (pe'pou(Tiv i. e. postquam participes facti sunt. ib. 
974 E 6 be eTTiCTTrijuaJV auTUJV TiTv6juevO(; . . oukouv vOv t^ 
0UT€ (Tocpo^ eivai boEdZieTai. etiam apud Platonem legimus 
civ. 611 C ou XeXujprijuevov bei auTO 0ed(Tacr0ai . . dXX' oi6v 
ecTTi KaOapov TiTv6juevOv i. e. factum. multa eius usus sunt ex- 
empla apud Appianum, atque appositivi quidem participii haec 
65, 25 Traibd Te ovTa tou BdpKa Kai tti^; T^vaiK6(; oi TiTv6- 
juevov dbeXqpov exu)v. 516, 21 ^k Te Tfj^ fr\(; Kai Tfi^ 0aXd(T- 
Or]<; dju(pipoXoi TiTv6juevoi KaTeTiTpu)(TKOVTo. 643, 23 dqpiKeTO 
be Kal Ke0TiTO(; . . iKeTri^; Te TiTv6|uevo(; Kai eauTov . . Trap- 
exujv, ubi exspectas iKeTT]^ ujv. 722, 2 6 bfjjuoq ev |Uvr||UT] Tiuv 
. . KaKUJv TiTv6iuevo(; eKeKpdTei. 839, 20 TiTVOjuevo^ ouv KaTd 
Tr|vbe Trjv utt6kpi(Tiv cruTTCvr](; tuj KaicTapi . . piujuov eTTUJKO- 
bojuei TT] TTUpa. genitivi absoluti exempla exstant haec 104, 13 
TiTVOjuevou be toutou TToXXdKK;, 6 Zkittiujv . . uTTeOTri t6 \xo- 
vojudxiov '^his provocationibus saepe propositis*. 111, 13 fi- ^) 344, 20 qppovTiZ^uJV xp^lJ^^iTuuv tujv Trpd Pp«x^O(; ^q Q&kaa- 
Cav jLieOeijLi^vuJV inest in libris, Ka6ie|Li^vuJV Nauck, sicut Mendelssohn 
quidem adnotavit. puto tamen, typographi esse vitium Nauckiique 
coniecturam spectare ad praepositionem. sed ne hoc quidem probaie 
possum, cum ex loco aho 785, 16 jLieGi^jLievGV ^q t6 TT^XaTO^; appareat, 
juieGieaGai verbo Appianum uti solere, ut in mare deici ahquid si- 
gnificet. "V 20 TVO|LievuJV TOUTiuv o'i juev . . lcpuTOV. sensus postulat ' his per- 
actis'. 475, 1 cTTTOubfi? bl ttoXXti^ YiTVO)Li€vri^ ^KttTepujGev 6 
Te TTUpTO^ eveTTijLiTTpaTO 'postquam multum studii consumptum 
est*. ubi futuri exacti vis inest in participio, tribus locis prae- 
sens invenitur 39, 5 YiTVO)Lieviuv ecpx] toutujv TTuppov dTTO- 
btucreiv Toix; aixjuaXiuTou^. 908, 7 tujv iTTTTeujv eqpri YiTvo|ue'- 
vujv . . dxpr|(yTUJV, UTTeponjeTai jue. uno loco appositivum 
legitur 1080, 15 liv TTOCJa XPH • • KaKOTTaGficrai, TiTVOjievTiv 
CTTdbiOV f]juiv *si facta erit\ eodem sensu aoristus adhibitus 
est locis quinque 200, 21 TToXejaou oiKeiou (JcpicTiv T€VO|uevou 
Kai 'Avvipav |LieTaTTejai|je(yeai. 239, 9. 806, 8. 808, 19. 815, 2. 
multo etiam frequentior est usus participii attributivi. 155, 9 
aiaOojLievou juev fjbri tujv YiTvojuevujv toO. . . ZepouiXiou 
*ea quae gesta erant' i. e. clades Flaminii. verbis sentiendi 
potissimum praesens adhaesit. 199, 11 YVUJCrOevTO^ TOU Yi- 
Tvojuevou. 784, 9 tujv YiTVOjLievujv TTuvOavojuevoi biexpricTavTO 
dXXriXou^. 799, 14 TTuvOavojuevoi irepi tujv yiTvojuevujv lepiijv 
Tuj Kaicrapi. 159, 24 eTrecTTeXXe . . Td YiTVOjueva Kapxn^ovioK;. 
476, 1 3 Pup(Ta^ eipovTat; Kai Xixjuujjuevou^ t6 TiTVOjuevov eH au- 
TUJv. 641, 18 Td fiTVOjueva bebiuj^. Candidus *rerum gestarum 
formidine correptus'. 717, 10 lijXocpupeTO . . Td YiTVOjueva Cand. 
'quae gesta fuerant'. 819, 24 OTi TOV bfijuov oucriav TTiXiKauTTiv 
dcpaipoiTO TiTVOjuevrjv KOivr|v. 849, 25 eTepa rroXXd tiTvo- 
jueva: enumerantur quae Caesari nuntiabantur res gestae. 
900, 5 6(Sa . . rdiuj Kai(Tapi eK ttoXXoO TiTVojueva riupev. 948,13 
(TTijuTivdjuevoi t6 TiTvojuevov eivai (TujupoXov ^k tou Geujv. 

At ex scribendi errore haec participia nata sunt. Men- 
delssohn quidem hac opinione ductus locis quibusdam aoristum 
proposuit. est quaedam fluctuatio fev- et TiTV- formarum, 
sed in iis potissimum Hbris, quorum exigua est auctoritas 
(maxime a et b, vel totum i genus, vel A). 475, 1. 643, 23. 
705, 18 TCVOjuevo^ a, TiTVOjuevo^ ceteri. cave autem putes, 
aoristum restituendum esse, nam etiam ubi non ferri potest 
aoristus, tamen inest in a. 723, 7 T^vojuevujv be toutujv a, 
ceteri TiTVOjuevuJV: 'interim' sensu postulatur. item 869, 18 
Tevojuevoi biaTeXoujuev a, ceteri recte TiTVOjuevoi bieTeXoujuev *). ^) Atque participia quidem solis locis quinque his confusa sunt. 
praeterea nonnullae exstant aliae verbi formae corruptaej quas cum de 21 V Iw alia est confusio formarum TiTve^JGai, T^vecyOai, TivecrOau 
Appianus, quippe veteres auctores atque in his maxime Thu- 
cydidem secutus semper T^TV- forma usus est. docet hoc 
omnium libromm consensus. si tamen locis quibusdam in 
codicibus nonnullis Tive(T0ai legitur, non tam corruptum id 
est ex TiTvecrOai quam ex TevecrOai. luculentissimum exemplum 
est 827, 17, ubi TwecTOai A exhibet : accentus positio aoristum 
significat, quem ceteri servarunt. iiem 415, 20 eTiveTO i. 
770, 20 TivojuevtfJ b. 842, 19 T^vojuevujv i, Tivojuevujv AV. 
his quattuor locis aoristus postulatur. duobus aliis locis Tiv- 
ex T^TV- corruptum est 705, 18 Tivojuevou b, tcv- a, T^TV- 
AV. difficilior diiudicatu est locus 1040, 9 eTTeTiveTO AV f, 
eTTeTiTVeTO b. recte Mendelssohn obscuram esse sententiam 
adnotavit, tamen propter verba eKdcTTT]^ fijuepa^ imperfectum 
postulari apparet. itaque b codicis lectio videtur recipienda, 
nisi omnino corruptum verbum est. duobus praeterea locis 
in nonnullis Suidae codicibus inesse Tivojuevo^ pro TiTVOjue- 
VO^ 65, 25 et 207, 25 non mirum est, cum ea forma inde ab 
altero a. Chr. n. saeculo in omnium usum venerit. uno loco 
889, 10 Tivojuevov codices exhibent omnes. sed cum aoristus 
postuletur, mihi quidem dubium non est, quin corruptum id 
sit ex TCVOjuevov. ex quo apparet, t^V- et TiTV- formarum 
confusionem non esse nisi in exiguae auctoritatis codicibus, 
Tiv- autem formam Appiani non esse propriam sed corruptam scripturae raendis agamus necesse est respiciamus. 933, 15 b contra 
ceterorum lectionem T^v^aOai, cum praesens postuletur. 232, 8 irepi- 
eTiTVCTO recte V, quod Mendelssohn quoque restituit, ceteri irepieT^- 
veTO. 477, 25 ifivejo i, eTiTveTO O. equidem optimorum codicum 
scripturam retinendam esse censeo. illud enim Tdbe jnev . . ^TiTveTO * 
6 6^.. quasi formula facta est, quam retinuit scriptor, etsi adderet 
dXiTOV uOTepov. his igitur locis codices deteriores vitiose aoristum 
exhibent. 516, 4 ^YiTveTO Ai, optimi codices ^T^veTO, quod recte 
Mendelssohn praetulit. uno loco 288, 6 fortasse in ipsum Vaticanum 
(Gr, 141) mendum inrepsit, cum ^t^vovto, quod apographa exhibent, 
postuletur. alio loco differentia est inter optimos Suidae codices et 
inter codicem Valesianum 342, 13. tamen ifeveTO, quod inest in Suida, 
praeferendum est, cum respondeat verbo antecedenti ^TpdTreTO. vidi- 
mus admodum pauca esse menda scripturae, atque ea quidem in libris 
iis, quorum nuUa est auctoritas. I ! I II 22 non tam ex TiTV- quam ex fCV-. itaque non est, cur participia 
praesentis illa quae attuli corrupta putemus ex aoristo. adde, 
quod nusquam aoristus scriptus est pro praesenti, quod tamen 
multo facilius fieri potuit. 

Sed Candidus ^) nonnullis locis YixvojLievo^ vertit 'his 
peractis' vel 'gestis*, quasi YtVOjiievo^. itaque praevertamur, 
interpretis huius quae omnino sit fides in temporibus, prae- 
sertim cum hoc translatore fisus Mendelssohn saepe aut futu- 
nun aut praeteritum proposuerit, ubi praesens inest in libris. 
idem Candidus 978, 23 et 935, 1 YiTVOjLievuJV toutujv trans- 
tulit 'his gestis' et 'his peractis', cum sententia postulet, 
*quae dum geruntur'. eodem modo 616, 8 biapdvTi vertit 
'transeunti* quasi biapaivovTi, sensus autem postulat aoristum, 
quia ex verbis insequentibus ((peuTOVTO^ em TO peOjLia auToO) 
apparet, eum iam antea transiisse fluvium. item 579, 20 utto- 
beiHa^; 'imponens*. 615, 17 Ttvojiievou be toO KairvoO *pro- 
deunte*. 981, 12 Tre)Liv|javT05' 'praemittente^ 878, 9 eTiibou^ 
'poUicitus', ubi etiam Mendelssohn iudicat 'male'. nimirum 
permotus ille est proprietate linguae latinae, quae et partici- 
pio perfecti activi et praesentis passivi careret. alias corri- 
gendi quodam studio ductus est, ut tempora ea, quae minus 
placerent, cum iis commutaret, quae ipsi viderentur aptiora 
velut 584, 13 eTTiKpaTeT, quod Appianus quippe in sententia 
generali in universum intellegi voluit, sic vertit quasi eTieKpdTei 
legeret; item 643,3 ecTTiv Micebat'. 616,7 historicum prae- 
sens dvaxu)pei transtulit Moco cessit'. contra 482,18 (Tuvea- 
eTTiTTTOV 'insequuntur', quin etiam 780, 13 ebeijLiaive ^coepit 
trepidare"* et 717, 22 ecTKOTrei 'coepit inquirere\ simile corri- 
gendi studium valuisse in participiis praesentibus vertendis 
vel ex inconstantia transferentis efficitur, cum aliis locis aut 
praeteritum aut futurum expresserit, aliis quibus eodem iure 
tempus idem requiritur, tamen praesens admiserit. neque 
igitur recte concluseris, Candidum, quod aut praeteritum trans- 
tulerit aut futurum, legisse id tempus, immo hoc solum apparet, 
si quis talia accuratiore dictione explanare velit, eum illud 
tempus desiderare. sed redeat unde defluxit quaestio. 1) De Candidi translatione cf. Schweighaeuseri op. acad. n 
97 — 106; Mendelssohnii praef. XXI. ^(- 23 *Aqpi(JTacr9ai est et 'deficere' et 'esse in defectione' 
(= defecisse). non igitur est mirum, si participium praesentis 
apud Appianum invenitur pro perfecto. atque primum quidem 
praesens adhibetur, ubi agitur de defectione repetita, non 
modo ubi iidem saepius desciverunt, sed etiam ubi ex multis 
populis modo hic modo ille defecit. 7, 17 d(pi(TTd)Lieva dXXa 
eKpaTUvavTO. item 45, 20. 63, 16. 146, 9 Kai Tiva auOi^ dqpKJTd- 
|Lieva . . exeipu)CraTO. 785, 1. sed etiam una defectio prae- 
senti significatur. 80, 18 e^ Tfjv . . T^v TU)V dqpiCTTajLievuJV 
evepaXev. 371, 6 ecrpaXibv e^ Mrjbiav Te . . Kai eTepa eOvr| 
dqpiCTdjLieva eTi Trpo auToO = quae erant in defectione (= de- 
fecerant) iam antequam regnare coepit. d(picrTd]ueva suspecta- 
vit Schweighaeuser. dqpe^TTriKOTa Pletho ^). sed Plethoni, cum 
saepe dicendi formas Appianeas commutaverit cum iis quae 
ipsi usitatiores erant, fides habenda non est, nisi ea quae 
mutavit ille, scriptoris usu comprobatur ^). sed multa prae- 
terea eius usus sunt exempla 447, 15 dqpi(TTd|Lievov . . eiXe 
Kai eKpejLia(yev. 461, 7. 462, 9. 467, 3 AfjXov Te dqpicrTa)Lievr|v 
. . exeipuKTaTO. 496, 25. 500, 8. 503, 5. 531, 1. 966, 1 (TTpa- 
TTiTOV eTieiLupev eTii KeXTOix; dqpiCFTajaevou^. contra perfectum 
tribus solum locis exstat 89, 1. 486, 12. 616, 17. saepius — locis 
viginti duo — aoristus invenitur. 

AipoujLievos' potest esse ^ praeferre *, ' capere *. qui autem 
pergit capere, cepit. itaque praesens in iisdem sententiis le- 
gitur atque aoristus ut 1090, 19 ujLiTv b' i^(b luapTupu» )Liev 
eXojuevoiq Td djneivova et 815, 5 eTrrjvei juev ^q euopKOTepa 
. . aipoujLievou^. decem locis in praesenti inest perfecti vis 
ut 252, 12 fjToOvTO . .tujv juev pujjuaiZovTUJV 6 \xefa(; "Avvujv, 
Tujv be aipoujLievuJv Td Ma^Tcravdcrcrou 'Avvipa^;. 470, 7. 533, 2. 
633, 12 0*1 be Tipo ttoXXoO Td eKeivujv aipoujLievoi. tamen non 
scribendum esse cum Mendelssohnio r]pri|Lievoi efficitur ex 
comparatione loci 997, 17 Td Tdp eKeivuJV aipoujLievTi Kai 
Teuj^ . . TOTe jadXXov rjpeiTo. 736, 26. 815, 5. 895, 24. 1018, 1. 
1078, 6 e^ Tov TTo|LiTrr|iov exwpouv wq biKaioTepa aipou|Lievov. 
ceteris locis septem verum exstat praesens. aoristus septies 1) De Gemisti Plethonis eclogis cf. Mendelss. praef . XXI. adnot. 

2) cf. Schweigh. ed. vol. III p. 528 ad 1. 5. k \ 24 25 


if invenitur 70, 12. 469, 13. 540, 14. 560, 1. 688, 2. 1090, 19. 
1095, 24, perfectum semel 1017, 15. 

Usitatissimum Appiano est participium praesens verbo- 
nim TTUvedveaeai, aiaedv€(Teai, quod etiam invenitur pro 
praeterito apud scriptores classicos ^), ut Hdt. 1, 69 Trdvia 
TTuvOavoiuevG? 6 KpoTtTo? eTreju.Te . . dTTeXou^. apud Appia- 
num praesens legitur locis triginta sex, quibus omnibus ex- 
spectamus praeteritum, cum semper narratum sit, quid fecerit 
aliquis 'nuntio allato'. 41, 1 ^aPpiKiov TTUveavojLievo? . . 
jueTa buvaaOai . . KaOujiuiXei. 74, 16 oi ev dcTTei TTuvOavojuevoi 
MdXXov eTapd(T(TovTo, cf 127, 21 oi b' ev daTei TTuOojuevoi 
XaXeTTUJ? ecpepov. 76,3. 83,10. 84,24.92,20. 105,21. 113,18. 
131, 15. 177, 1. 193, 11. 201, 24. 204, 28. 207, 25. 254, 6 
257, 13. 388, 16. 417, 19. 486, 9. 523, 12. 542, 18. 550, 13. 
602, 16. 641, 6. 653, 9. 655, 7. ib. 20. 657, 13. 684, 20. 721,9. 
784, 9. 799, 14. 923, 12. 929, 9. 987, 13. 1005, 16. 1073, 17. 
1164, 18. nempe praeteritum saepius legitur: locis centum 
novem, quos singulos affere supervacaneum videtur. eodem 
modo aicTOavojuevo^; adhibitum est locis viginti, 27, 12. 76, 2. 
170,2. 225,23. 308,4. 379,17. 386,8. 476,24. 503,21. 
531, 5. 548, 9. 614, 22 (Cand. intellecta fraude). 751, 14. 
764, 17. 792, 20. 885, 9. 918, 9. ib. 16. 985, 22. 1113, 14. 
praeteritum quadraginta tribus locis legitur 2). 

^ 

J) cf. Kuehneri II p. 117. § 382, 4a. 

2) Cum Mendelssohn Candidi translatione fisus saepe aoristum 
proposuerit, videamus necesse est, quae sit auctoritas librorum. tribus 
locis in i vel A Truveav6|U€vo(; inest, ubi ceteri aoristum exhibent, 
950,17 TruGavoM^vr] A, ceteri recte TruGoiLi^vri. v littera oraissa aoristum 
significat. 809, 23 et 1047, 9 TTUvGav- i Trueon-VA. quibus locis tri- 
bus Mendelssohn recte aoristura restituit. sed quarto loco non cum 
illo consentio : 222, 6 tiI) vaudpxqj • • irueo|u^vui (7rue6|uevo(; V) . . 
6ti 6^01 TTOieiv . . Iqpri. Mendelssohn TTUveavo|Li^vu) maluit. nimirum 
putat, TTUvedveaeai verbi, cum interrogandi notionem exhibeat, non 
legi aoristum. etsi praesens saepius adhibitum est — exstat enim locis 
novem 40, 9. 426, 10. 725, 23. 915, 13. 948, 17. 1009, 12. 1040, 25. 
1041, 18. 1082, 18 — tamen aoristus praeter hunc locum ter invenitur 
519,2. 636,11. 792,24. quattuor locis alaedvecOai verbi participia 
confusa sunt. 601, 12 aiae6|aevo(; i, aiaeav6|uevo(; ceteri, quod recte 
retinuit Mendelssohn, cum agatur de actione repetita. 1085, 19 aiae6- 
^evoq Vi, aiaeav6^evo(; A, in quem saepe formas corruptas inrepsisse k v^y lTpaTeu6|a€V0(; quattuor locis legitur, ubi perfectum ex- 
spectamus. 805, 13—14 t6 Te TiXfiOo^ tujv dTro(TTpaT€uo)ae'- 
VUJV ou biaXu6|Lievov . . eaTdOjaeuev. in dTr6 praepositione 
inest quaedam desinendi notio, tamen ceteris locis perfectum 
exstat ut 1078, 20—21. porro 823, 21 a Kai toT? TidXai 
(TTpaTeuo|uevoi(S 6 bfjjuo? ebibou. 10 73,. 14 bi' nv oi (TTpa- 
T€u6|uevoi Td(; drroiKia^ exoum pepaiou^. comprehenduntur 
qui iam sunt veterani et qui militia solventur. 983, 20 bui- 
beKa TeXri . . raiiu KaicTapi eK ttoXXou (TTpaT€u6|Li€va Kai 
TeTUjuvacTjLieva irpocTeXapov : interim (post mortem .Caesaris) 
non erant dimissi (aliter ex. gr. 902, 14). Mendelssohn his 
locis perfectum proposuit, fortasse nisus alio loco 303, 15 
u^Tv be ToT(; e(TTpaTeu|ue'voi^ ev €(Ttiu 7TapdTT€X|ua, ubi ille 
praesens desiderat. sed cf 1054, 25 oux uiro (TuvTdHei tto- 
XiTiKrj (TTpaTeucrajuevuiv dXX' . . eTTeiXeTjuevujv, ubi aoristo non 
ii significantur qui militia soluti sunt, sed ii qui 'militiae no- 
men dederunt', 'in bellum profecti sunt*. respondet enim 
eiTeiXeTjuevuJV. quod idem cadit in locum 303, 15. nihil igi- 
tur mutandum. 

Restat, ut nonnulla quae singula exstant exempla colli- 
gamus. 70, 24 Tou^ |uev UTToXoiTTOuq . . aiKi2:6juevo? bie- 
qpOeipev 'cruciatos necavit\ 125, 20 Kai TTpwTOV dpTi Tuei- 
pw^evoi Tou . . ubaTO? KaTd TCKTTepa ^Kajuvov. idem verbum 
cum eadem particula coniunctum 141, 5 dpTi TT€ipiujuevoi 
jueTaPoXfi^ 'fortunae vices modo experti' (cf 1048,25). 194, 
17 dTe Tdp Kai Tewq auToT? ouk ctt' euvoi^ . . xpwiuevo^; oub^v 
^X^v ^Ti . . ujqpeXeT^TOai KaTe(pp6vri(T€v 'cum usus esset'. 
489, 17 Tfjv BoiUJTiav (TuvexuJ? jueTaTiOeiuevTiv bir|pTTa2:ev. est 
quidem actio repetita, sed t6 (TuvexuLK; jueTaTiOecreai antea 
factum est atque finitum, cum Sulla urbem diripuit. 584, 3 
tl Tip iKiTTiiuvi TttMOUjuevTi . . out' eaTepT€TO, ubi Mendels- iam infra notavimus (cf. praetera Mend. praef. p. XIX). 84, 22 aiae6- 
Mevoi excerptorum codices, ceteri aiaOav^iLievoi, quod utrumque ferri 
potest. uno loco fortasse in ipsum V (Gr. 134) corruptela inrepsit 
548, 21 ^vuppirov oiJK aiaeoju^vou toO M. simile quidem aoristi exem- 
plum non inveni. magna igitur est librorum constantia, cum ex du- 
centis fere exemplis septem atque haec quidem in libris deterioribus 
corrupta sint. 1 'I mm^m 26 sohn mavult Y€TCi)Lir||LievT), sed actio durans expressa est pro 
rei praeteritae eifectu (cf. antea crTpaT€u6)Li€V0^). 615, 18 )Lia- 
XOjLievo^ ujpai^ TpicTi KapTcpuj^ €iX€ Tf|v TToXiv. 908, 24 Kai- 
crapo<; be . . d7TOKpiva|ue'vou . . Kai tx\v xdpiv . . biuuGoujLievou 
. . 7ru96|Lievo? . . 6 AeKjLio? ecJTTi, ubi praesens cum aoristo 
coniunctum est. 1003, 19 6 5e oiKeTTi^; . . Trjv jiev T]XeTX€ ipeu- 
bo|uevTiv. 

C. De participiis activi. 

E verbis activi generis notissima sunt verba vincendi. 
VIKUJV apud Thucydidem legitur locis quattuor, aoristus un- 
deviginti, perfectum septem. atque primum quidem praedica- 
tive uno loco adhibitum est participium perfecti II 12, 2 fiv 
. . veviKTiKUia pro eveviKrjKet. participiorum attributivorum duo 
inveniuntur praesentia IV 96, 5. VII 71, 4; aoristus VIII 105, 3. 
cetera participia omnia aut appositiva sunt aut absoluta. 
praesens semel invenitur V 50, 4 vikOjvto^ toO . . JeuTOU?- 
solet Thucydides ubi de victoria Olympiaca etc. dicit, prae- 
senti aut imperfecto uti cf III 8, 1 fjv b^ 'OXujUTTid^ fj Aw- 
pieu^ . . t6 beuTepov eviKa. septendecim locis aoristus inve- 
nitur I 108, 3 iudxT) . . viKr|(TavTe^ . . tt)? . . eKpdTTiOav. ib. 
112,4 m62, 5 IV 19, 2. 75,1. 92,6 VII 50, 2. 52,2. 53,3 
VIII 23. 3. 24, 3. 25, 4. 55, 1. semper ubi actio significatur 
quae gesta erit, si alia res eveniet IV 73, 4 V 69, 1 VI 69, 3 
Vn 70, 7. accedunt perfecta tria I 21, 1. 126, 5 VIII 96, 3. 
cum ib^ particula coniimcta sunt participia quinque, quorum 
unum est praesens VII 34, 7, alterum aoristus I 105, 6 tria 
perfecta I 54, 1 II 91, 2. 92, 5. longe alia est temporum ratio 
Appianea. praesens enim duodeviginti locis legitur, aoristus 
quattuordecim, perfectum sedecim. unum apud Appianum 
quoque invenitur exemplum participii praedicativi simillimum 
Thucydideo 765, 19 l(T0VTai V€Viktik6t€^. mirus autem est 
numerus participiorum attributivorum. undecim locis praesens 
aut substantivo attributum est aut eius vice fungitur 160, 1. 
197, 24. 716, 2. 750, 21 toT^ fiTTTiOeTcTiv ojlioiuj^ tov viKiIivTa 
cpeuTeiv: aoristo praesens adnexum. 764, 24. 779, 22. 893, 15. 
904, 14. 1054, 6. 1055, 9. futuri exacti vice 734, 17 ou Tdp 
dbTiXov fjv d^ iLiovapxiav tov viKUJVTa Tpei|;e(T9ai (cf 754, 18). 
aoristus quattuor locis legitur 227, 25. 413, 22. 905, 25. 1041, V 1 27 

20, perfectum quinque 31, 9. ib. 23. 425. 2. 623, 6. 1096, 1. 
cum hoc magno numero participiorum attributivorum compa- 
rata haud multa videntur esse participia appositiva et abso- 
luta. sexies praesens scriptum est. 795,, 2 2 actio significatur 
simul cum actione principali gesta. de re iterata agitur 980, 9. 
quattuor locis praesens pro futuro exacto scriptum est 134, 12 
viKUJCTi be ou iLieTa t6 epTOv. 375, 14 'AvTi6xou be vikojvto^ 
eXrrig juev dqpaipeGricTecreai. 758, 2 cTuviujuvucTee . . jufi viKtuvTe? 
oub' eTTavnleiv. 1044,3 vikujcTi b' ecTTi Xa^eTv. aoristus ap- 
positivus novies exstat 26, 10. 38, 16. 684,3. 966,2. 988, 13. 
1094, 18. futuri exacti vice ter legitur 121, 14 viKf|(TavTi TO 
^PTOV ou XajUTTp6v. 736, 22. 885, 20. perfectum sexies 166, 
8-9. 233,4. 302,24. 419,28. 757,11. 1152,9—10. ubi uj^ 
additum est participio, praesens semel 526, 3, aoristus 438, 23, 
perfectum ter 320, 21. 910,2. 1151,16 adhibitum est. 

Haud ita angustis finibus quam vikujv coercitum est 
KpaTiDv participium. apud Thucydidem praesens exstat locis 
viginti sex, praeteritum locis triginta (aor. 27, perf. 3). atque 
non solum, ubi praedicativum aut attributivum est parti- 
cipium, praesens praevalet — praedicative enim solum praesens 
adhibitum est semel VII 71, 3; substantivo attributum aut pro 
substantivo praesens est locis quinque I 77, 3 V 110, 1 VI 80, 2 
VII 4, 6 VIII 46, 2 aoristus uno VII 87, 5 — sed etiam appo- 
sitivus participii praesentis usus multo est liberior quam vikujv 
participii. KpaTeTv enim non solum est 'vincere' aut 'victorem 
esse' sed etiam 'praevalere' 'superiorem esse' 'obtinere*. 'qui 
victor est' septem locis significatur praesenti I 70, 5 IV 14, 3 
VI 49, 3 VII 23, 2. 44, 5 VII 44, 4 VIII 25, 4. deinceps tribus 
locis 'praevalere* aut ' superiorem esse* aliquem aliqua re 
exponitur I 16, 1 vauTiKUJ KpaTiuv. ib. 116, 2 IV 104,4. porro 
quattuor locis de obtinendo agitur I 104, 2 ToO TTOTajUOU 
KpaTOUVTeq III 32, 3 IV 108 1 VIII 38, 2. atque his quidem 
locis agitur de actione durante; iustus igitur praesentis est 
locus, sed etiam ubi actionis incidentis exspectamus notionem, 
tamen praesens admissum est locis quinque 111,2 pabiiu^dv 
|udxr| KpaTOuvTeg' eiXov ubi condicionalis ratio plus valere vide- 
tur quam temporalis (cf 1 1 1 3, 2 judxi;] KpaTf|(TavT€? tou? ju^v 
bie(peeipav). III 79, 2 IV 95, 3 di ToucrOe ^dxT| KpaToOvTe^ . . 
^(Txov VI 2, 5 V 46, 4 eiTiKpaTouvTUJV tujv . . TauTa Tifvc- 


28 29 (T0ai . . dv€V€U)(TavTO. mirandum sane non est, quod aoristus 
multo est usitatior ; adhibitus enim est locis viginti quinque 
his I 54, 2 KpaTr|(JavT€<; Tfj vau)Liaxici . • ecTTricyav TpoTraiov. 
I 112, 5 KpaTr|cravT€g toO . . i€poG Trapebocrav. 113, 2 II 39, 3 
III 46, 6. 57, 3. 84, 2. 91, 5. IV 19, 2. 72, 4. VI 11, 6 
VII 11,2. 34,6. 72,1. 78,3 VIII 1,2. 20,1. 62,2. 105,2. 
107, 1. ubi futuro exacto Latini uti solent, semper aoristus 
invenitur I 143, 5 KpaTr|cravT€(; Tap auOi^ ouk eXcicrcyocTi 
|Liaxou)a€ea III 40,5 IV 71,2 Vn 5,4. 77,5. his aoristis ap- 
positivis adde perfectum unum III 74, 3. ubi ib^ particula 
coniuncta est cum participio, praesens uno loco III 79, 1, 
item aoristus uno IV 73, 4, perfectum duobus invenitur 
III 30,2 VII 43,7. itaque etsi KpaTiLv paulo liberius adhibi- 
tum sit, tamen participiorum appositivorum quae quidem rem 
praeteritam significant, aoristus (et perfectum) multo praevalet. 
apud Appianum praesens exstat locis triginta tribus, praeteritum 
septendecim (aor. 10, perf. 7). tria participia sunt praedicativa : 
praesens 155,14, perfectum 240,20 (fibovTo). 408,25 (fjcTav). 
generis attributivi undecim inveniuntur exempla, praesentis 
quinque 21,4. 570,7. 651,17.726,2. 832,1 — 2, aoristi duo 
547, 7. 847, 20, perfecti quattuor 212, 17. 376, 8—9. 578, 3. 
1091, 1. maximus autem est numerus participii appositivi et 
absoluti : actio durans sedecies significatur, ubi KpaTUJV est 
aut 'obtinens* aut 'superior'. 173, 7 iLv (tujv Y€(pupa)v) t6t€ 
KpaToOvT€? 01 .. (ppoupoi €b€XOVTO. 220, 20. 383, 21. 398, 7. 400, 
9. 511, 27. 550, 4. 552, 19. 751, 19. 835, 2. 933, 25. 954, 11. 
965, 20. 1000, 20. 1069, 3. 1173, 14. sed exstant praeterea 
loci quinque, quibus non tam tenendi quam potiundi notionem 
exspectamus. 167, 14 6 KaiTTuppov (pacTiv €iTT€iv . .'Puj)Liaiu)v 
. . KpaToOvTa (Tuv b\io\ci lr]}x\a. 306, 3 6\ou be toO i(T0|LioO 
KpaTiDv bi€T(i(pp€U€V auTOv. sensu 'cum potitus esset' po- 
stulatur. 483, 1 luXXa^ b€ ttoXXuiv )li^v . . ottXujv . . KpaTuiv 
(cf. 212, 17 ottXujv . . K€KpaTriKU)^), ubi Mendelssohn KpaTrj- 
aa^ proposuit. sed eodem modo praesens legitur 757, 20 
6(Ta crTi)Li€ia ^\a(; fwiepoLq KpaToOvT€^ auTUJV €Xdpo)Li€V. 1031, 

18 AVTUJVIO^ KaCTCTlOU KpaTUJV . . t6 (TTpaT6TT€bOV €TT6p0€l, 

ubi iterum Mendelssohn KpaTrjCTa^ maluit. futuri exacti*vice 
sex locis praesens, duobus aoristus legitur. 228, 12 €TTiKpa- 
ToO(Ti bi dpxf| |i€TdXTi TTpo(TTiTV€Tai (cf. jnf| KpaTr|cra(Tiv ou- 


H bev ^CTTiv ibiov 738, 26) 375, 13. 479, 25. 511, 22. 684, 19. 
1038, 26. his igitur locis undecim pra^teritum desideratur. 
contra aoristus sensu appositivo octo solum locis adhibitus est 
87, 13. 392, 23. 399, 3. 779, 21. 793, 14-15, 886, 7, pro fu- 
turo exacto 738, 26. 754, 18. accedit perfectum unum 372, 12. 
etsi igitur apud Thucydidem paulo liberior sit huius participii 
usus, tamen Appianus multo excedit legem Thucydideam. 

Similis est usus dbiKiiJV participii. est enim et 'iniuriam fa- 
rere' et '^ iniuriam fecisse', cum permaneat iniuria facta, donec 
sublata est. itaque etiam apud Thucydidem frequens estpraesen- 
tis usus : exstat enim undecim locis, cum aoristus quinque, per- 
fectum duobus legatur. longe plurima exempla participii sunt 
praedicativi et attributivi. praedicative praesens adhibitum est 
III 44, 2 fiv T€ Toip dTTO(privuj irdvu dbiKoOvTa^; auTOu^ VIII 
51, 1, perfectum III 39, 1 dTTOcpaivuj MuTiXrjvaiouq . . nbiKTi- 
K^Ta^, aor. V 49, 3. septem inveniuntur participia attributiva, 
quorum unum est perfectum III 38, 1, cetera praesentia sunt 
I 86, 5 III 47, 3. 63, 4 IV 62, 3. 98, 1. 118, 3. at participii 
appositivi temporalis semper legitur aoristus II 5, 7 dvexujprj- 
(Tav oubev . . dbiKr|(TavT€(; IV 52, 2 VIII 28, 4. ubi non tam 
temporalis quam causalis valet ratio I 43, 3 praesens, aoristus 
I 69, 6 legitur. cum uj<; particula semper praesens coniunctum 
est III 48, 1 VIII 38, 4. Appianiis aoristo omnino non usus 
est, perfectum uno loco adhibuit pro substantivo 332, 4 (pi- 
Xou? TTOiTicrd|Li€VOi T0\}<; nbiKTiK^Ta^. at praesens viginti locis 
legitur : quae participia duobus exceptis sunt appositiva. 65, 3 
eXenXdTei Td Npnpujv oubev dbiKOUVTUJV. 68, 18. 247, 6. 270, 
14-15. 271, 6—7. 355, 17. 451, 5. 492, 25. 496, 14-15. 
638, 3. 703, 18. 824, 12. 825, 6. 1068, 22. 1091,5. 1094, 17. 
1146, 18 €TTav€X€u(T€a0ai TTp6<; Kaioapa oubev dbiKoOvTa 
Cand. : a quo nihil mali pertulisset. praeterea praedicativum 
est praesens 495, 12, attributivum 825, 2. longe diversus est 
usus d)LiapTdvuJV participii. nam cum dbiKeiv condicionem 
permanentem significet, djaapTdveiv magis ipsam peccandi 
actionem exprimit. praesens igitur rarissime legitur, atque 
ubi scriptum est, actionem repetitam significat ut 324, 10 
(T(p6bpa Totp TOU(; d|LiapTdvovTa(; eK^Xa^ev. quin etiam cum 
dbiKU)v coniunctum d)uapTU)v legitur 824, 12 'kaXiav oubev 
djuapToO(Tav oube dbiKoOcrav. 30 


I Gvi^cJKUiV quattuor locis eos significat qui mortui sunt. 
141,22 l^foy/jeq Tct tu)v d7T09vricrK6vTUJV (bepinaTa). 258,2 
Twv dTToGvTicyKOVTUJV oub€i^ ouT* eHcqpepeTO. 476, 13. 608, 21. 
simili modo dTTOivuxuJV legitur 1087, 5 io\)<; dTTOipuxovTa? . . 
e^ Tdqppou^ . . KaTiJupucyaev. solis igitur locis iis quibus de 
actione repetita agitur, praesens tolerari potest : singula mors 
semper aoristo aut perfecto significatur. (aliter dvaipou)Lievo^). 
idem etiam scriptoribus classicis haud alienum est cf. Hdt. 
4, 19 GdTTTOucri Toix; dTTo9vr|cyKOVTa(;. 

Oeut€iv esse et *fugere' et 'versari in fuga' notum est. 
sed quinquies *fugam factam esse in locum quendam' (e^- 
^TTi) praesenti significatur. 53, 13 iq \j\0L(; oi TuJ)LiaToi bia- 
(peuTOVTe^, ubi biaqpuTOVTe? Schw. 287, 8 Aipuujv toi(; i<; 
TTupTOUi; . . KaTacpeuTOuaiv . . eTreTiOevTo. Mend. KaTaqpuToOcTiv. 
419, 15 AeuKoXXou . . Mi9pibdTTiv biu)KOVTO(; ic; tov TiTpdvriv 
uTTOCpeuTOVTa. Mend. uTToqpuTOVTa. 441, 11 GpdKa^; . . cpeuTOV- 
Tat; eTTi . . t6 (TTdiLia . . KaTajueTvai. Nauck : qpuTOVTa^;. 
660, 25 KdpPujva . . e^ KocTcrupav vnaov uTtocpeuTOVTa . . CTuv- 
eXafev. Mend. UTToqpUTdvTa. equidem cum his viris doctis- 
simis consentire non possum. intercedit quidem maxima 
similitudo inter praesens (imperf.) et aoristum eum qui dici- 
tur secundus. tamen participii et infinitivi multo pauciores 
exstant formae corruptae quam verbi finiti, cum non solum 
thema mutatum sit, sed etiam accentus transpositus, velut 
pdXXuJV — paXuJV quinquies, ^paXXov — ^paXov plus qua- 
draginta locis confusa sunt ; item XeiTTUJV — Xittujv novies, ^Xei- 
^QY _ ^XiTTov tredecies. praeterea alterum illorum aoristi 
signorum solet esse servatum. accedit, quod fluctuatio for- 
marum earum quae confundi solent, etiam in Ubris invenitur, 
cum Appiani historiae non congruenter sint traditae ^). admo- 
dum pauca in omnes Hbros inrepsere menda, quod ex eo 1) Aoristi secundi et praesentis praeter ea quae attuli exempla 
exstant haec 196, 2 t€|hv-t€m. 264, 9 Xa|aPav - Xap. 707, 15 Tuyxav- 
Tuxov. 778, 7 &|iiapTav - djLiapTOV. 543, 15 TiGei^; - eei(;. 782. 5—6 
et 810, 18 bibou<; - bou<;. 1092, 15 ieiq - eiq. accedunt aoristorum me- 
dii exempla haec 259, 16 d|Liuvo|a - d|nuva|ii. 298, 16 ai)Hav6|Li - ai)Ho|Li. 
481,7 T€K|Liaipo^ - TeKiaaipa^. 951,1—2 et 1130,21 dXXo|Li - dXo|Li. 
hic- numerus mendorum comparatus cum magna illa exemplorum con- 
gruenter traditorum copia exiguus videtur esse. 31 maxime apparet, quod omnibus locis iis, quibus editores tempus 
mutare conati sunt contra omnium librorum consensum, semper 
aoristus ex praesenti neque usquam ex aoristo praesens resti- 
tuendum est. cavendum igitur, ne nimium momenti tribuamus 
librariorum erroribus. iam redeamus ad cpeuTeiv verbum. etsi 
sexcenties legatur, tamen quattuor solum locis Ubri varias ex- 
hibent lectiones : tribus locis imperfectum et aoristus (indicat.) 
confusa sunt 545, 1. 1082, 6. 578, 17. uno loco infinitivus 
corruptus est 240, 3. participiorum non est fluctuatio. quae 
enim 53, 13 in libris inest varietas non pertinet ad tempus : 
biacpepovTe^ AMN, biaqpeuTOVTe^; Ursinus. Schweighaeuser 
bia^UTdvTe^ proposuit. immo accentus positio praesens tem- 
pus significat. hae me causae moverunt, ut durius illud 
cpeuTUJV locis antea laudatis non librariorum sed ipsius scri- 
ptoris tribuerem neglegentiae ^). 

Passivum genus et medium percensentibus nobis id ma- 
xime conspicuum fuit, singula quaedam verba ipsa significatione 
huic praesentis usui esse accommodata. at activi generis par- 
ticipia praesentia non tam singulis verbis quam structuris 
quibusdam adhaerent. atque primum quidem maxime nomi- 
nativus participii praesentis appositivi invenitur pro praeterito 
iis potissimum locis, quibus participium mutata enuntiationis 
conformatione solvitur in verbum, quod Kai particula coniungi 
potest cum verbo finito. 174, 22 TToXXd Kai Ttvvaia bpu»v 
KaTeK^TTTi. T^VvaTa quidem eodem tempore quo interficitur 
perpetrare potest, sed TToXXd eum antea egisse necesse est. 
idem verbum 745, 8 TToXXd Kai XajuiTTpd bpu)V i(; t6v dcpOaX- 
|Li6v eTpujOn. 541, 3—5 Tpioi b' dXXai^ KaOKJTdiLievo? Kai 
OTTXiZiuJV Touq (JuvovTa^ evefaXev. item quae intra tempus 1) Eodem modo 348, 12 Nauck perperam mihi praesens videtur 
delevisse: in^xpi ^ot^ oibe Tci oiKeia (peuTOVT€<; ^v^paXov ^? MXXupiotiq. 
nam quod 'unde fugerint* additur, non impedit, quominus condicio 
permanens exprimatur. item intellegere non possum cur Mendelssohn 
duobus locis dirobibpdaKiuv in aoristum mutare voluerit. legimus enim 
681, 19 ^vea iroXXoO<; dTrobibpdaKovTaq oiK^Ta^ . . uirobex^iuevoc; ^Xi||- 
OTeue. 969, 19 biibbeue ti^v 'iTaXiav . . auvdTwv Touq dTTobi6pdaKOVTa<;. 
quo utroque loco actio repetita praesenti significatur : non enim uno 
tempore omnes fugerunt. praeterea confusio aoristi et praesentis non 
exstat in libris. solae confusae sunt formae bpd<; et bpdaa^. 1 32 

quoddam gesta sunt 615, 18 |Liax6|LievO(; ujpaiq TpKTi . . elXe. 
568, 1 Kai(Tap . . dpxnv em ttoXu buvaaTeuiuv . . dTro0ecreai 
KeXeuoucrng • • irpouTieei TrpoKXr|(yei(;. 632, 14 dcpvuj . . eiri- 
TTiTTTUJV . . eiXe. 10G5, 5 ou^ 6 'Avtu)vio(; eHeXauvujv . . Kai 
. . eTTipdXXujv . . Kai d^apTUJV, . . oub' e7Te)ieive . . dXXd fjei, 
praesens cum aoristo coniunctum, etsi eiusdem generis par- 
ticipia sunt: cum expulisset, tributum imposuisset, peccasset. 
1079, 22 Tou? Te . . eK^dXXovTe^ . . f| dvaipouvTeq Td Teixn 
(jcpijv bid X€ip6<; eixov. 1109, 24 o be . . ^e dTTOKXeiujv Kai 
. . dcpaipou|Lievo(;, Iti toi^ (piXoi^ lafiv euvou^; |a6voi(S. Cand.: 
qui e Brundisio . . me excluserit. saepe duorum participio- 
rum alterum ab altero pendet ut 471, 22 'ApxeXao^ b' auTOU(; 
dTTicTTpeqpuJv auei^ Kai . . TTapa)aevujv Kai dTTOKXeiaeei^ dvi- 
firieTi. duae structurae confusae sunt: illud eTTiCTTpe^peiv et 
TTapa^eveiv causa est toO dTTOKXei(yef]vai atque utrumque 
antecedit TO dvi|Lia(Teai. simile 544, 22 TToXe)LiuJV tuj TTaTpi 
Kai fiTTUJ|Lievo^ e^ (t)padTTiv eTre^peuTei. 951, 23 AiTdpiov 
be n T^vn KpuTTToucra . . TTpoboeeicra . . emeTO, ubi perpe- 
ram Mendelssohnium Kpuipa(Ja proposuisse efficitur ex 973, 
16 iTepov ev Td(ppuj kputttujv . . ou (pepovTa . . iiieTriTCXTev. 
tria eius generis sunt exempla verbi Tieevai. 505, 14 Oxiov 
T€ . . eTTiTieevTe^ dTTTOuaiv. idem fere 615, 1 Kdv Tribe (tQ 
ujpqi) . . KXTHnaTiba? TrepiTieei^; . . uqpnTTTe. 527, 10 Kpu(pa 
auvTiee|Lievo(; kaTepoi? ouk e^ea^Jev oubeTepoi? d^uvaii). 
932, 25 Tdbe dXXrjXoi? dvTiKaeiaTdvTe? extupouv . . eTTi. Men- 
delssohn dvTiKaei(JavTe?. sed dvTiKaeicrai apud Appianum 
non invenitur. cavendum igitur, ne dTiaH eipn|iAevov induca- 
mus. accedit quod alio loco simillimo praesens defenditur 
610,1-2 Kai oibe |li^v dXXnXoi^ dvTKTTpaTOTTebeuovTe^ ouk 
dTTexeipouv, ubi Nauck aoristum proposuit. immo mihi hi duo 
loci, cum verborum formae maxime diversae sint, invicem 
defendere sese videntur. at 479, 19 dvTiKaOicrTdvTe? b' dX- 
XnXoi^ 6 iLiev 'ApxeXao? eHeTaTTev Schweighaeusero concedo, 
dvTiKaTa(JTdvTe^ scribendum esse. verbum enim intransitivum 1) Mendelssohn aoristum postulat. sed primum similibus illis 
exemplis haec structura satis mihi videtur esse defensa, deinde Ti8e{<;- 
ecic; uno solum loco corruptum est 543, 13, ubi aoristum i exhibet pro 
praesenti, quod sensu postulatur. magna igitur est librorum constantia. MH •k. , 33 postulatur. (Reiske perperam dvTiKaei(TavTe^). accedunt parti- 
cipia duo causali vi praedita. 798, 17 b6Hav oicre(Teai Tupavvo- 
kt6vujv ihq pa^JiXea dvaipoOvTe^ = quasi regem occidissent. 
931, 25 UTTO Tujv eepaTT6vTUJV dvnpeen euvouxi^ujv Tivd(; eTTi 
Ti)LiUjpi(X = quoniam nonnuUos castraverat. etiam pro aoristo 
ingressivo praesens positum est, atque his quoque locis 
maxime nominativus participii appositivi invenitur. ubi mor- 
tuum quendam esse *^morbo correptum' narratur, aoristus ad- 
hiberi solet ut Thuc. I 138, 4 vo^Tncra^; be TeXeuTa tov piov. 
at cf. App. 217, 7 be utto XuTrn^; voaOuv dTreOavev. simile 
673, 22 vocruj xP^M^vo^; dTTeOave, cum Herodotum I 42 simili 
in sententia perfecto usum esse recte Mendelssohn adnotavit. 
porro 548, 22 evuPpiCov ouk ai(yeojLievou tou MiepibdTOu : 
v6(yov Tdp . . V0(TUJV . . dOepaTTeueTO. uno loco aoristus 
legitur 474, 11 |Liexpi voarjcra^ . . eTeXeuTncrev. addi potest 
37, 27. Kd|uvujv triginta duobus, Kajuiuv quattuor locis scriptum 
est 214, 1. 284, 1. 435, 17. 996, 5. perfectum, quod novies 
exstat, semper ipsara corporis fatigationem significat, cum 
praesens et aoristus laborandi notionem exhibeant. atque 
praesens quidem non modo multo saepius adhibitum est quam 
aoristus, sed etiam invenitur, ubi aoristus desideratur : primum 
ubi juexpi antecedit 121, 1. 317, 16. 469, 26. 789, 16. deinde 
ubi jLidXXov additum est 475, 25, aut temporalis notio vel 
modalis adiecta, ut 198, 2—3 T6vbe . . |LieT' ou ttoXi» KdjLivov- 
Te^ 01 Kapxnb6vioi . . eTTejLnpav. 406, 11 oQev f[hr\ iroXXd 
KdjLivovTe^ evebibocav. alio loco 793, 17 eiTe dTTOTVOiK; eiTe 
KdjLivuJV utrumque tempus coniunctum est. 

Durius ille praesentis usus etiam in verba adeundi ma- 
gistratum cadit. duobus locis bnjLiapxuJV legitur, ubi aoristum 
exspectamus 593, 3 beicTavTe^ . . jLin bnjaapxuJV auTOu^ djuu- 
vaiTO 'tribunus cum factus fuerit'. 868, 21 ebeboiKei jLif) bn- 
jaapxuJV . . i<; biKnv dTTaTdTOi. totidem locis uTTaTeuujv scrip- 
tum est pro uTTaTeu(ya? 917, 20 bebioTe? jLif) auToiK; . . Ti- 
CTaiTO UTTaTeuuJV. uno loco casus obliquus invenitur 977, 4 
BaXpivuj be eK(puT6vTi . . Kai uTraTeuovTi ou ttoXu ucTTepov 
'qui paulo post consul factus est'. tribus locis Mendelssohu 
perperam scripturam traditam mutare conatus est. 435, 10 
ZeXeuKov juev ^Kaie OiXeTaipoq 6 TTepTdjuou buvacrTeu(Ja^. 
Mendelssohn buva(TTeuuJV proposuit. sed Philetaerus regnum 

3 m m II I^ n 34 

Pergamenorum condidit. interpretandum igitur est 'qui rex 
factus est'. eodem modo non video, cur 667, 16 in paCTiXeu- 
GavTO<; aoristo offendat Mendelssohn. est enim Ptolemaeus X 
Alexander II, cuius pater Ptolemaeus IX Alexander I ab a. 
107 usque ad a. 89 a. Chr. n. regnavit *). Idem Ptolemaeus 
X Alexander II significatur 463, 7, ubi variae lectiones in- 
sunt in libris : pacTiXeuGVTO^ O, paaiXeucTavTO^ i. quae varie- 
tas mihi non fortuita esse sed de industria inita videtur, ^) 
cum dissensio esset de stemmate Lagidarum. huius Alexan- 
dri II pater ab Alexandrinis expulsus est a. 89. hoc autem 
loco agitur de tempore eo, quo Mithridates Lucium Cassium, 
Oppium, Manium iam vicerat, Sulla tamen Roma nondum 
erat profectus. annus igitur est 88. itaque cum Ptolemaeus 
IX Alexander I iam anno ante pulsus sit, scribendum est 
Pa(TiXeu(yavTO<s et hoc loco et 667, 16. alius Appiani usus 
mihi non videtur praetermittendus. saepe enim substantivum 
quoddam positum est, ubi aoristum ingressivum exspectamus, 
quem viri docti quippe singulum spectantes unumqueraque 
locum restituere conati sunt. 422, 9 'AXeHavbpo^ . . 6 Kai Tidv- 
Tijuv pa(TiXeu<; ocTujv eibev, ubi Nauck pacTiXeucTac;, sed cf. 
563, 18 TTevTeKOVTOUTn? wv Kai pa(TiXeu(; BoaTTopou TievTe- 
KaibeKa ^tti. unum accusativi invenitur exemplum 665, 11 
KUjXucTac lan^tMiav dXXnv tov bnnapxov dpxnv ^Ti dpxeiv. 
Cand: qui tribunatum gessisset. 710,20 ebeboiKei )uev UTTO 
TOiq ex^poiq ibiuJTn*; Teve(Teai : in privatorum civium ordi- 
nem redactus. Mendelssohn ibiujTeu(Ta^. immo hi quattuor 1) Cless, quem Mendelssohn adfert, apud Paulyum VI 1 p. 226 
dicit haec : Ptolemaeum IX Alexandrum I, huius Alexandri patrem, a 
matre Cleopatra, Ptolemaei VII Euergetae II uxore, in societatem regni 
vocatum esse. matre interfecta cum esset expulsus (89), Ptolemaeus VIU 
Soter II, frater eius maior natu, regnum accepit, quo mortuo (81) filia 
Berenice sex menses sola regnavit ; tum autem ei Ptolemaeus X Ale- 
xander II a Sulla in matrimonium datus est. quae omnia optime qua- 

drant in hunc locum. 

2) Aoristi enim primi et praesentis confusionem multo esse dif- 
ficiliorem apparet. praeter hunc tribus locis varias libri exhibent lectio- 
nes: 899,5 |nev - |aeiv. 544,24 TrXncJiarovT - irXnaiaaavT. 1073,20 
OTpaTeuoia - aTpaTeuaa^. (592, 15 bebn^apxnK^Ta - bnMapxoOvTa V, 
quod ex similitudine participii antecedentis PouXeuovTa natum videtur). 


35 loci comparati inter se invicem a mendi suspicione se defen- 
dunt. actio enim durans expressa est pro actione incidente 
aut perfecta. 

• Atque his quidem locis nominativus participii appositivi 
legebatur. casuum obliquorum admodum pauca inveniuntur 
exempla. 956, 1 — 3 dvaTiTViu(TK€iv . . eKeXeuov Kai (xvaTi- 
TViu(TKOVTa eKTeivav, quod tamen fortasse ex similitudine infi- 
nitivi antecedentis (XvaTiTVtuCTKeiV corruptum est. recte igitur 
Nauck (XvaTVOVTa. accedunt duo participia attributiva 482, 11 
eTTi)ue|U(p6)uevoi toxc; dTTOKXeiou(Tiv, cum dTT0KXei(Ta(Ti sententia 
postuletur (cf 481, 23—26). porro 601, 22 Kpi(Teiq eivai KaTd 
Toiv ToT(; ' iTaXiiuTaKS • • PonQouvTUJV. 522, 7 nominativus 
participii attributivi, MibpibaTnv oi KaTaXajupdvovTe^ bia(pu- 
TeTv TrepieTbov. nonnuUis autem locis nimis scilicet accurate 
tempus mutasse mihi videntur editores, cum id quod tradi- 
tum est tempus sensui non obstet. huc potissimum referendi 
sunt loci nonnulli levai verbi. leiq et ei^ uno loco 1092, 15 
confusa sunt, ubi utrumque ferri potest. magnus igitur libro- 
rum est consensus, cum saepissime hoc verbum adhibitum 
sit. 44, 19 Toxjq b' dqpievTaq dei (TuviZ^eiv, ubi acpivTac, Schweig- 
haeuser. sed est actio iterata, quam solet Appianus etiam 
ubi durius est praesenti exprimere (cf 0vn(TKUJv). praeterea 
1021, 5 T0U(; 5e XajupdvovTa^; dei TrpoaTieXuov 'eos qui ce- 
perunt'. 271, 20 oubei^ ttuj KaTecTKaiiie ttoXiv x^ipa? Te TTpo 
Mdxn<; KaeieT(Tav Kai OTTXa Kai TCKva irapaboOcrav. Mendels- 
sohn Ka0€T(Tav. sed illud KaOievai actio est durans, quae 
etiam permanet, cum t6 TTapaboOvai iam est perfectum. 
792, 14 6.. auTOv bie^aXev ujq . . Td(; €<; toOto Treipa^ Ka0- 
levTa. comprehenduntur tentamina ea, quae iam gesta sunt 
et ea, quae animo etiam agitat : actio igitur est imperfecta. 
de 670, 2 paulo infra dicam. eodem modo scriptura tradita est 
retinenda 607, 17. cur bia(TTTd(TavTO(;? nonne optime dici po- 
test, ''cum appropinquasset iamque partem valli convelleret?' 
item 348, 2 Nauckium falso praesens praetulisse aoristo ex 
comparatione similis loci 463, 26 efficitur. 

lam videamus, quae ratio intercedat inter praesens et 
aoristum, ubi utrumque tempus futuri exacti vice fungitur. 
actio ea, quae etiam permanet, postquam futura illa res iam 
gesta est, praesenti, actio cito transiens aoristo significetur i 


] 1l 
♦ 3G 

necesse est. nimirum saepe penes scriptorem est, utrum ac- 
tionem maluerit durantem an cito transeuntem significare. 
semper praesens legitur participiorum TTeie6^evo(;, einreieu)^ 
^XU)V, ou Tteieoiuevo?, dTTeieOav, dMeXiuv velut 37, 10 edvaiov 
ToT? d^eXoOaiv wpirev. iroXeinmv 40, 24. 1173, 6-7. quorum 
verborum praesens ferri potuit. sed etiam actio cito transiens 
participio praesenti significata est, cum maluerit scriptor ex- 
plicare eam durantem quam incidentem. iam attuli brmapXUJV 
593, 3. 868, 21, uTraTeuuJV 917, 20. adde ouk eKbibou^; (= re- 
tinere) 71, 10, \xr\ Tiapaxwpwv 892, 16, ou (JuvTiee^evoq 1113, 1, 
(TTTevboMevoc; 40, 22-23, bexeaeai 41, 17-19, uTricJxveiaeai 
208, 15, biaipeiaeai 209, 8, |ueveiv et ievai 551, 20-21, KeXeueiv 
990,2. longe plurimorum verborum modo praesens modo aonstus 
legitur. nonnulla iam antea consideravimus fiTTUJ^evo^ (viKW^e- 
voO sex locis, aoristus tribus invenitur. adde (TcpaXeVTa 27, 
19—20. KpaTWV sex, KpaTrjCJa^ duobus ; viku)V quinque, viKricJa? 
tribus; TiTv6)LievO(S tribus, Tev6|nevo? quinque locis scripta sunt, 
cum Thucydides horum verborum semper aoristo usus sit. 
accedunt eTTiTpeTreiV similia tribus locis: duobus praesens 
1173, 7. 1179, 16, aoristus uno 140, 22. deinde Ti TTOiouVTe^; 
(av eiev (piXoi) 103, 6. 409, 4, aoristus 100, 3 (ti TTpdEavTeO, 
260, 3. 1097, 26 (tI TTaO^VTe?). porro e^pdvTe^ 738, 22, eTTi- 
PaivoucJiv ib. 25. ubi agitur de poena aut honore (lr\lx\aVy 
Tepa, edvaTOV, ^nvuTpov eTTii|iTi<pi2:eiv Tivi) aoristus praevalet. 
viginti enim eius exstant exempla locis undecim 41, 23 Od- 
vaTOV iTTeTaEe loic, dTToXeicpeeicyiv. 502,4. 617,7. 932,18. 
938, 8-9. 941, 4-5. 952, 3. 974, 23-25. 997, 1—2. 1156, 1. 
praesentis duodecim sunt exempla locis septem 461, 26—462, 1. 
dTTeKripuHe be Kai lr\\xiay/ to^ KaTaedTTTOu(yiv . . f| eTTiKpu- 
TTTOuai Kai MnvuTpa Toi<; eXeTXOucJiv n dvaipoOaiv. 659, 14. 
892, 8. 941, 12. 963, 22. accedunt loci duo, quibus utrumque 
tempus coniunctum est 1017, 17—18 biKaidTepa fmei? T^pa 
ToT? TTepiauj(Ja(yi . . eKnpuHajnev wv eKeTvoi toT<; dvaipoOai, 
ubi Stephanus TT€piaujaouaiV coniecit, quod non solum ut 
Mendelssohn dicit inutile, sed perversum est, cum futurum 
in his sententiis ferri non possit. 960, 9—11 eTTeKeiTO T€ 
TOiq dTTOKpuMja|Li€vai<; ti tujv ovtujv ^ Tmaaixivax^; KaKiIxs 
dTTiTi|nia, Kai ToT? TaOTa junvuouaiv . . jnnvuTpa. multorum 
verborum solus aoristus legitur. dTToOaveTv 216, 26 benOeTaa «■j. ^■y 37 jLinbev obupaaOai KaXiu(; dTToeavoOaav. 911,12. 1166,8. prae- 
terea singula quaedam verba locis viginti duo his 30, 16. 
41, 6. ib. 19 et 21. 44, 17. ib. 19. ib. 20. 86, 12. 95, 1. 135, 12. 
121, 13—14. 239, 4. 354, 2. 519, 3. 593, 20. 619, 7—8. 631, 
19. 753, 9. 804, 22. 828, 17. 862, 23. 914, 22. 976, 10. 1046, 
23. uno loco perfectum adhibitum est 965, 3 Td Tdp ojaoia 
Ktti T0\(; uTTobebeTliAevoi? eTTiKeKnpuKTai. 

Proximum est, ut consideremus participia ea, quibus ou 

vel )Lin additum est. rem quandam non esse actam praeterito 

siffnificetur necesse est, neque Appianus huic legi repugnavit. 

nonnulla tamen excepta sunt. atque primum quidem OUK 

eTTibnHUJV duobus locis legitur de re praeterita. 733, 16 eqpdvn 

tk; oub' eTTibniiAUJV oTe n aTdai<; eTiTveTO. 1016, 20 TTpoTpd- 

(pouai be Tou^ oub' eTTibniaoOvTa^; OTe dvripeTTO. praesens 

ex eo natum videtur esse, quod scriptor participium adnexuit 

ad structuram secundariam i. e. ad enuntiatum coniunctionale, 

cum ad primariam actionem spectet participium. tertio loco 

recte aoristus 928, 16 toOto . . eTTeTpd(pn Kai Tiaiv oub' 

eiTibniunaaaiv OTe . . eKTeiveTO. deinde multa sunt participia 

negata, quae rem quandam significant agi quidem esse coeptam, 

tamen non perductam ad finem ita, ut illud 'non ad finem ve- 

nire' permaneat etiam dum fiat actio primaria. cuius generis 

maxime sunt verba non succedendi. oubev dvuuJV quincjuies 

legitur. 654, 4 oubev dvuujv . . auOi? auveKXeieTO, ubi dvuaa^ 

Mendelssohn. sed cf. 218, 16 TauTnv (Tnv TToXiopKiav) bi- 

eXuaev oubev dvuujv. 294, 11 oubev be dvuujv, ev aiboT ^iei- 

lov\ eTiTveTO Kai (popuj. 717, 12 oubev be dvuujv . . ^X^pei 

TTpo? auTov. 863, 16 ^Keivou . . oubev dvuovTO?, 6 TpepuJ- 

\f\o<; auTOV e(pn beHeaOai. uno loco aoristus scriptus est 99, 2 

oubev b' dvvaac, eTTavnXeev. adde 127, 7 oubev epTaadMevo?. 

porro iq oubev au|upaivujv invenitur 331, 5 e^ oubev au^pai- 

vovTe^ dXXnXoi^ auei? i<; TT6Xe|uiov KaOiaTavTO. 380, 23. 631, 

20. praeteritum non exstat. eodem modo solum ou TTeiOuJV 

legitur quinquies 568, 8 ou TTeiOuJV b'e? oubeTepa, €K TaXa- 

T\aq fjXauvev. 208, 15. 648, 5. 715, 4. 939, 15. accedunt si- 

milia eiusdem significationis verba 164, 10 biaTTiTTTOuan? b^ 

Ktti Tnabe Tfi? TTeipa^; . . t6 an|iA€Tov eTTfipev, ubi biaTreaou- 

an? Mendelssohn, quia in V post tt una littera erasa est. 

sed cf. 218, 17 oubevo^ ttpok6tttovto? auTU» . . TfjV xwpav I i I 38 dTreTp€X€V. 487, 20 ouk dTTKTTpecpuJV b^auTOu? e^ t6 ^pTOV 
oub' UJ^, eEriXttTO tou ittttou. huc quoque referendus mihi vi- 
detur esse locus 152, 19 TpiTOV f\br\ TrraiovTe^ . . (TTpaTidv 
T€ . . KaTeXeTOV. 

Atque his quidem locis qui diligentiori dictioni studeret 

usurum fuisse putes aoristo. praeterea tamen aoristur parti- 

cipiorum negatorum invenitur, ubi etsi non postuletur tamen 

ferri quidem potuit praesens. quorum participiorum duo po- 

tissimum genera sunt distinguenda. primum enim potest si- 

gnificari actio ea, quae quidem *non evenit' ante actionem 

primariam, ita tamen ut illud *non evenire' etiam permaneat, 

dum actio primaria perficiatur. notionem priorem aoristus, 

alteram praesens significat. velut 595, 10 TeXo? oub^v dva- 

fieiva^ . . cHaviCTTaTo: illud ouk dvaiiieveiv factum est ante 

t6 eEavicTTacrGai, tamen etiam permanet, dum fit t6 iHavi- 

(TTaaOai. itaque 619, 17 praesens legitur Tf|V dpYiav ouk dva- 

jLievuJV eKeXeue. atque praesens quidem huius verbi legitur 

locis quattuor 277, 6. 477, 26. 619, 17. 713, 20. aoristus duo- 

decim 455, 17. 520, 24. 595, 10. 598, 6. 614, 2. 627, 13—14. 

650, 4. 734, 14. 773, 7. 803, 20. 1127,23. 1163,6. semper ou 

cppoVTiaa^ sex locis 61, 10. 356, 2. 412, 15. 588, 7. 703, 19. 

732, 7. simile djLieXrioa^ multis locis. usitatissima Appiano 

sunt aoristi participia verborum 'non cunctandi* oubev OKvri- 

(Ta^, oube jneXXricra?, ut 777, 8 oube jueXXriaa^ diTeKpivaTO. 

nonnuUis locis praeter rem editores praesens restituere co- 

nati sunt: 497, 9 ou^ . . €KT€iva^, ouK dTTOCTxoiaevo^ oube 

TUJV . . (TuiLiqpUYOVTUJV, quod etsi hoc uno loco exstat, tamen 

non cum Mendelssohnio deleverim. certe servandus est locus 

276, 6 TUJV Kapxriboviujv utt' ^KTTXr|Heu)(; oubev dTTOKpivajnevuJV 

dTreiTre, ubi Nauck praesens proposuit. numeris fere paria 

sunt huius verbi participia praesentis et aoristi. in verbis 

*non tradendi' praesens praevalet. semper OUK dTTO-eK-bibou^ 

octo locis 52,6. 71,10. 354,12. 524,5. 674,8. 713,23. 1078, 

19. 1115, 21. ou iLieOiei^ novies scriptum 883, 9 (Tacpfi^ fjv 

6 TToXejLio^, AeKjLiou Tfjv KeXTiKfjv ou jneOievTOi; 'non tradidit 

atque pergit retinere '. 258, 3. 566, 20. 679, 5. 781, 5. 958, 

25. 1006,6. 1083, 26. 1116, 23. tamen etiam ou jneeeiq legi- 

tur duobus locis 670, 2 ouTUJ yevecTGai (TuvrivexOTi . . KaicTapo? 

TfjV dpxfiv OUKCTI jLieOevTO^: hoc enim evenit, postquam Caesar % 1 M 

7 M'* 39 

diem (nos : termin), qua magistratu se abdicare debuit, prae- 
termisit. perperam igitur Mendelssohn jLieBievTO?. idem aori- 
stus 1109, 12 t6v Kaip6v ou ^eGei^; uTTeKpivaTO. generis 
passivi unum verbum huc est referendum oubev beneei^ 
(= nihil indigens) velut 570, 3—4 lauT6v . . ctpxovTa dTTO- 
cpfivai . . oubev aipe(Teuj? . . ^ti bened^;. item 1008, 5. 1141, 5. 
ubi non negatum est participium, semper praesens invenitur. 
Alterum est genus verborum 'non ferendi* ou (pepeiv, 
oux u(pi(TTa(Teai, oux uTTOjiieveiv, ouk dvexeoeai. longe pluri- 
mis locis non tam de tolerando agitur, quam de facultate 
tolerandi. illud autem 'non posse' permanet etiam, cum ipsa 
tolerandi actio iam finita est, quare praesens exspectamus. 
sed Appianus, cum illud 'non posse' omitteret significare, 
actionem ipsam expressit quasi praeteritam ob eamque cau- 
sam aoristo saepius usus est quam praesenti ut 365, 13 TfjV 
ovpiv ouK eveTKOVTe? . . m<; TTuXa? auOii; dTTeKXeiov = cum 
ferre non possent. atque ratio inter tempora illa intercedit 
haec: praesens exstat locis sedecim 28,15. 125, 25. 128, 3. 
151,19. 160,13. 161,1. 281,1. 339,26. 454,20. 533,27. 
582, 25. 844, 2. 912, 13. 955, 21. 973, 16. ib. 19, aoristus 
quindecim 83, 13. 365, 13. 398, 16. 417, 25. 575, 9. 614, 1. 
763, 7. 778, 3. 787, 19. 792, 8. 830, 26. 957, 7. 959, 11. 977, 
22. 984, 6. oux u^pKTTdjLievo? legitur locis septem 395, 17. 
589, 17. 621, 3. 688, 3. 950, 14. 977, 13. 1137, 14. oux utto- 
(jTd? decem 142, 12. 177, 6. 414. 2. 419, 8. 744, 8. 925, 25. 
967,11. 980,5. 1002,21. 1149,4. ouk dvexo^evo^ semel 
1040, 17. OUK dva(Tx6jLievO(S duodecies 29, 2. 253, 20. 344,24. 
635, 6. 668, 13. 748, 22. 826, 8. 831, 5. 920, 27. 922, 14. 965, 
18. 978, 17. solius oux UTTOjneveiv verbi aoristus non invenitur. 
praesens: 982, 27. 1005, 14. horum igitur verborum negatorum 

aoristus praevalet. 

Restat, ut examinemus participia aoristi ea, quae ad 
praesens accedere videntur. primum huc referenda sunt 
verba sentiendi etc, quorum aoristo (ingressivo) non actio 
praeterita sed initium actionis significatur. ut eXTTiTuJV est 
'sperans', eXTTi(Ta? 'spe captus'. bebiUJS' (quod praesentis vice 
fungitur) 'timens', b€i(Taq 'timore captus'. cuius generis 
aoristi ne apud Appianum quidem desunt. (at cf. ea, quae 
antea dixi de iisdem passivi generis participiis). ut autem j 40 41 appareat, quae ratio intercedat inter praesens et aoristum, 
non opus videtur, omnia verba affere ; satis est participia 
maxime usitata comparare. V0|Lii£u)V triginta duo locis legitur, 
voiLiiaa^ viginti sex ; eXTTiZiuJV viginti quinque, eXTTiCTa^; quadra- 
ginta uno. idem est usus participiorum bOKUiv - boHa^ ; bi- 
Kaiiuv-biKaiiucrag; eiKdZiuJv-eiKdcra^;; uTToXa)apdvu)v-\jTroXapu)v 
etc. huc quoque spectant aoristi medii, velut T€K|aaip6)Lievo? 
quinquies, TeK|Liaipd|Lievo^ quater exstat. de woKpivd|aevo<; 
iam dixi. sequuntur verba affectum : bebiUK; septuaginta novem, 
beicra? sexaginta octo locis scriptum est. eodem modo cetera 
verba timendi adhibita sunt, maxime ubi negatio addita est: 
oubev iiTro7TTr|£a?, ex. gr. 116, 5 oubev iiTTOTTTr|Ha(; TJTTecTTii 
(tov OiipiaT0ov), porro oubev dvboidcTa?, oubev uTTOTOTTrjCTa^;, 
oubev UTTOVoriaa^. item bucTx^paivwv tredecim, bucTxepdva^ 
octo locis, xaXeTTaivujv tredecim, xci^iT^ilvct? decem locis le- 
gitur. quin etiam nonnullorum verborum aoristus praevalet, 
ut dTTOTiTViucTKUJV ccto, dTTOfVOU^ viginti tribus invenitur 
locis. quibus ex exemplis efficitur, horum verborum aoristum 
ingressivum non postpositum esse praesenti. 

Graeci participio aoristi uti solent etiam ubi una eadem- 
que actio et participio et verbo finito significatur. participium 
aut modali vi praeditum est, aut qua in re constet actio verbi 
finiti exprimit. prioris generis maxime nota sunt verba Xav- 
9dveiv, q)0dveiv. atque primum quidem longe usitatissima Xav- 
0dveiv verbi structura apud Appianum est Xa0u)V participium 
cum verbo finito coniunctum. quadraginta enim tribus locis legi- 
tur. sequitur Xav0dvujv locis duodeviginti. multo pauciora sunt 
exempla Xav0dveiv verbi cum participio coniuncti. participium, 
enim aoristi duodecies Xav0dveiv verbo (finito) adhaeret- 
praesentis duobus. paulo diversus est usus q)0dveiv verbi 
longe enim plurimis locis q)0dveiv cum participio aoristi con- 
iunctum est : novies. sequitur numero (pQaq (qjOdcTa^) cone- 
xum cum verbo finito : quinquies. tertio loco ponendum est 
q)0dveiv verbum cum participio praesentis coniunctum: bis. 
q)0dvuJV verbo finito adhaerens non invenitur ^). huc quoque % l ^ 4 ^) q)0dv€iv tam raro legi aut coniunctum cum participio aut 
ipsum verbo finito adhaerens ex eo efficitur, quod saepe cum infinitivo 
conexum est locis viginti uno. 89, 24. 179, 1. 289, 5. ib. 14. 406, 4. ♦ '^ referendum censeo esse locum 552, 18 6\ )Liev br| tov ittttov 
eq)0a(yav auTOU KTeTvai q^uTOVTO?, ubi q)euTOVTO(; Mendels- 
sohn. ego potius ex falsa KTeivavTe^s participii analogia aori- 
stum natum puto esse, cum q)0dveiv verbo non KTeivavTe^; 
participium sed KTeTvai infinitivus adhaereat. eiusdem generis 
multa inveniuntur verba ut 167, 11 baKpuCTa^; eme, item 629, 
13; praesens non exstat. T^Xdcra^ quattuor locis 41,6 eTTi- 
TeXdcra<; ecpx]. 379, 15. 800, 25. 947, 17. TeXu)^ievo(; semel71, 
12, T^^^v non invenitur. (Tkiutttujv 446, 8. 6Q6, 24. 832, 11. 
863, 27. 926, 18. 1040, 21. crKUjqja<; semel 4.3, 15. eTTiTUJ^dcTa? 
1033, 19, eTTiTUJ0dZ:u)V saepius sed non praedicativo sensu, 
velut 3U, 4 potius est participium imperfecti quod dicitur de 
conatu. eTTi|ueibiu)V 634, 13. 782, 2. eTTi|ueibid(Ta? 799, 19. 
XXeudruJV 838, 8, x^tvjdtTa^; 837, 6. alterum genus est parti- 
cipiorum eorum, quae instrumentali potissimum vi praedita 
explicant, qua in re constet actio primaria, ut Plat. rep.VIII 
551 AB vojLiov Ti0evTai TaEd)ievoi. etiam haec aoristi parti- 
cipia apud Appianum inveniuntur; haud tamen multa eius 
usus sunt exempla. biKTlv bibovai semper cum aoristo con- 
iunctum est duobus locis 47, 13 f|TTr|0evTe(;, 53, 8 ttoXXou? 
dTTopaXuJV. 275, 2—3 epTUJ TaOTa eTTibeiHaTe . . dvoiKiad- 
)Lievoi . . eKCTTdvTe^. 439, 24 eTTiToEeucTacTa eKTeivev. 493, 
9_10 ^xQpav . . eTTebeiHaTO . . tou? . . 'iTaXiujTa^; . . Xu- 
)LiTivd|uev6^ Te Kai KTeiva^;. Mendelssohn Xu|UTivd)Lievo(; KTei- 
VUJV, qui omnino hanc aoristi structuram coniecturis studet 
delere. 585, 9 eTTepouXeue . . (TiTTipecTiov ^|U)unvov opicTa^;. 
665, 10 Triv dpxnv . • dveTXev da0eve(TTdTriv dTToqjriva? Kai 
vojuiu KUjXucra^;. 756, 18—20 boKeT . . Tobe . . dq)p6vu)(; 
epTdcra(T0ai, tu)v |uev veuiv KaTaq)povr|(Ta(; . . ev be dTiuvi 
TTe^Lp cruvevex0ei?- praesens et aoristus coniuncta sunt 873, 
11—12 ebeiHav ejue |uev alTiu))uevoi, tou(; be q)Ovea^ Ik- 
TTejuqjaVTe^;. praesenti actio durans, cito facta aoristo signi- 
ficatur. 1014, 12 d|uuva(T0ai . . eTTevoricTev e^ t6 (Tuj^a eTTi- 461, 14. 477, 8. 482, 8. 520, 26. 523, 4. 527, 10. 552, 18. '578, 20. 
594, 19. 622, 5. 636, 5. 747, 1. 782, 12. 860, 24. 1162, 5. 1187, 1. 
nonnuUis praeterea locis (pQ&oa<; non praedicativum sed appositivum 
putandum est ut 139, 25; invicem 221, 22 etc. if 

42 

pOuXetJCTatTa. niminim praesens multo est frequentius adhi- 
bitum. quin etiam uno loco 185, 1 invenitur, ubi aoristum 
exspectamus. 

Haec habui, quae cUcerem de praesentis et praeteriti 

temporum participiis. • .A ^ 
n 

Quae ratio intercedat inter participia 
praesentis et futuri. 

In futuro non solum temporalis inest vis, sed, cum id 
quoque quod fieri aut velis aut iubeas futurum sit, etiam 
finalis notio iussumque inesse potest. ex ipsa rei natura ef- 
ficitur, cum talis sit varietas actionum futurarum, non posse 
unam eandemque valere causam, cur praesens futuri vice 
fungatur. itaque temporum rationem examinanti mihi opti- 
mum visum est, haec tria futuri temporis genera seorsum 
tractare. 

A. De futuro temporali^ 

Praesens pro futuro ab optimis scriptoribus, imprimis a 
Thucydide, saepe consulto scriptum est, ut res futura quasi 
certa atque praesens significaretur, velut Thuc. III 18, 1 €711 
Mr|9ujLivav \hq 7Tpobibo|uevTiv ecTTpdTeucTav. quem usum Appi- 
anus non est imitatus. ubi apud hunc scriptorem praesens 
invenitur pro futuro, ex dicendi quadam indiligentia natum 
id est. atque huius quidem generis multa sunt exempla. 

In ipso YiTveoGai verbo inesse videtur futuri quaedam 
vis. 727, 1 legimus de navibus iis, quae parari ne coeptae 
quidem sunt : vaudpxou^ auTOi^ (sc. veujv (JtoXoi^) ^ti ti- 
TVOjLievoi^ eTTecTTricrev 'OpTriaiov. eodem modo ecpebpeueiv, 
cui semper fere futuri participimn adhaeret, tribus locis cum 
praesenti coniunctum est 689, 17 toT^ TlTV0)LieV0l^ eqpebpeu- 
eiv. item 1107, 8. huc quoque spectat locus 1089, 9 Tf|V i 44 

(jTpaTidv oax] Toi? TiTVOiadvoK; ecpnbpeue, irap* ailTO t6 t€T- 
X0<; ibpuaev ^). item xapaboKeTv bis cum praesenti coniunc- 
tum est 953, 8 eKapaboxei t6 TiTv6|aevov. 1086, 18 XPnvai 
b' Iti KapabOKeTv tci fiTVOiLieva. item dva|Lieveiv semel 816, 19 
dvafnevujv d|Lia Td ev tuj br|)auj TiTv6)ieva. cum his exemplis 
praesentis usus comprobatus sit, Mendelssohnio concedere 
non possum, 378, 21 [ir\ tijuv TiTVO|LievuJv t6v eTiaivov 'Av- 
viga^ d7Toq)epoiTO scribendum esse TevTi(TO|LievuJV. videtur enim 
illud TiTvecrGai praesens et futurum una complecti, 'quae 
fiunt', simili modo ac |ueX\ujv. accedit, quod TevncTo^evo? 
perraro legitur apud Appianum novem locis 111, 16. 189, 22, 
271, 17. 444, 27. 450, 13. 572, 10. 670, 26. 808, 23. 1080, 14, 
cum ecr6juevO(; quinquaginta, |ueXXuJV septuaginta septem locis 
inveniatur. lueXXuJV participium maxime ubi substantivi instar 
est adhibetur: t6 |LieXXov locis quinquaginta tribus. nonnulla 
verba cum solo hoc neutro participii coniuncta sunt TrepKTKO- 
TTeTv, Ttepiopav novem locis 86,20. 189,20. 202,5. 297,16. 
628, 5. 632, 24. 643, 1. 662, 2. 803, 10, Tipoopdv quattuor 
215, 17. 157, 8. 184, 6. 276, 11. deinde iq t6 jLxeXXov sive 
ic; Td ^eXXovTa triginta novem locis scriptum est. minus usi- 
tatum est neutrum substantivum ia6\ieV0(; participii, cum tre- 
decim solum locis inveniatur. 

Multa praeterea alia exstant exempla praesentis pro fu- 
turo adhibiti. 27, 15. ei Toawvbe dvbpiuv buvaiTO KpaTnaai 
fiaxojLievuJV eH dTiOTViuaeujq 'qui pugnaturi sunt'. idem ver- 
bum 136, 23—24 ou bOKijLidruiv dvbpdoiv eE d7T0TVU)creuJ(; 
fiaxoiuevoi? (TuiLiTTXeKecyeai. 137, 12 tou? KUjXuovTaq eixev ka- 
va)? dTTO^dxecrGai, ubi futurum Nauck proposuit. 262, 9 ttjv 
TVUJ|HTiv uTTUJTTTeuov , ouK eTTi (Juver|Kri pepaia Td o^ripa 
TTapexovTe^;. 'se non esse tradituros' 271, 22—23 oubei? ttuj 
KaTecTKaipe tt6Xiv . . Kai ei ti^ ecTTiv . . dXXn lr]nxa, m\ 
TauTTiv TTaOeTv UTTOjuevouOav. Nauck futurum postulat. 279, 6 
eTTeTeXujv t€ auToTi; uj^ eeujv d|LAUVO|LievuJV auTOU<;. 294, 19 1) Falsa enim sunt, quae Candidus transtulit 'exercitum omnem, 
qui rebus gestis interfuerat' . immo ex verbis insequentibus iva bibaxn 
Te a^iaiv . . ein apparet, milites illos esse custodes fossae aggerisque, 
quibus munimentis Caesar Perusiam circumdedit. interpretandum igitur 
est *qui observabant quid hostes essent molituri'. ^V li^ 1l 45 

ToTi; TTpoqpuXaHiv eiTre bexecrOai t6v vukt6(; dq)iKVOU)Lievov 'qui 
venturus sit' 443, 5—6 TTpouTTe|LiTTe TOu<; TTpeopei(; \hq . . eTTO- 
[xevoc; 'quasi secuturus*. 488, 15—17 TTapeKdXei . . eKTTOVti- 
(jai . . t6 eTi Xeivijavov, uj^ tuuv TToXe|LiiuJv auT6v oub' uq)- 
iCTTaiLievujv. 565, 18—19 n ^o\}\i\ Kai 6 bniLiot; etg auTdi; (sc. 
Td(; dpxdO eiaepiZieTO, uj? . . eTTiKpaTOuvTe^; cf. Schweigh. 
ed. III p. 678 adn. ad. 1. 19. 742, 11 wq br| Tivi TTejUTTOjLievuj 
TTp6(; Kaioapo^ ejaeXXov eTOijLidoeiv 'quem Caesar missurus 
sit'. 1008, 16 uj(S Tdp ouK exouOi . . Tpoqpd^;, eboKei . . bia- 
KXeToai. 1076, 18 — 19 futurum et praesens coniuncta sunt 
(Tuvebpiov ToT^ KpivouOiv eTiTveTO Kai PnjuaTa Toic; epou(Jiv. 
tamen cum in hoc verbo saepe accentus transpositus sit — 
1074, 19 KpiveTv O, Kpiveiv i, cum futurum postuletur. invi- 
cem 1018, 7 KpivouOiv (ind.) libri, ubi recte Schweighaeuser 
KpivoucTiV — hoc quoque loco futurum restituendum esse 
censeo. 1080, 14—15 TTOCTa XPn X^pi? tOuv dTroXXu|LievuJV dv- 
bpiuv KaKOTTaOncrai 'praeter morituros', cum 646,4 futurum 
adhibitum sit. haec huius usus sunt exempla. nempe futurum 
multo frequentius invenitur; exstat enim centum viginti uno 
locis. usitatissimum Appiano est futurum cum UJ^ particula 
coniunctum sensu aut causali aut comparativo. septuaginta 
enim quinque eius generis sunt exempla. 

B. De futuro finali. 

Verum non solum huius modi locis, qui ipsum tempus 
attingunt futurum, sed etiam ubi conatum rei faciendae, stu- 
dium consiliumve, iussum denique futuri participio Graeci 
significare solent, ibi Appianus praesens admisit eadem in- 
diligentia ductus. atque confusio haec quoque unde orta sit, 
haud difficile est intellectu. saepe enim penes scriptorem est, 
utrum actionem exprimere malit praesentem an futuram, velut 
636, 13 eOei . . touto bnXuJOuJV non potest explicari nisi ita, 
ut t6 OeTv ante factum sit atque iam finitum, cum incidat 
t6 bnXouv. at 188, 6 TpdjLijuaTa eTTejuiTTe bnXu)v, illud TrenTreiv 
potest quidem ita intellegi, ut duret usque ad reditum lega- 
torum. bnXuJV igitur non significat actionem futuram, sed si- 
mui gestarn cum tlu TTejLiTTeiv. hic autem durior praesentis 
usus intentus atque auctus est scriptoris indiligentia ad hunc 46 

modum, ut praesens etiam inveniatur, ubi actio quaedam 
non potest iatellegi nisi futura. accedit alia causa. inest etiam 
in nonnullorum verborum praesenti et imperfecto conatus rei 
faciendae, ut 335, 15 6 TTepcJeiJ? eTepou<; ^neixne TTpeapeK;, 
TTiv UTTOVOiav eKXuuJV *solvere conatus', nam ei non contigit, 
ut suspicionem tolleret. adde locum Euripideum Phoen. 81, 
ubi locasta : dTUJ b' epiv Xuoua' UTTOOTTOvbov MoXeiv eTTeiOa 
TTttibi TTaiba * solvere studens *. sed ubi non tam conatus ex- 
primendus est, quam certa quaedam res futura, etiam horum 
verborum futurum postulatur, ut 174, 15 TTpobiboix; auTOV 
iTTeiCJev in participio inest studium prodendi, at 216, 21 u^XtTO 
TTapabiuCTiuv ttiv locpujvipav actio vere futura significatur. 
itaque cum non magis ex verbi finiti quam ex ipsius partici- 
pii significatione praesens intellegi possit, singula participia 
nobis sunt examinanda. 

Atque primum quidem nonnuUa inveniuntur verba, quo- 
rum nusquam Appianus usus est futuro. huc potissimum re- 
ferenda sunt verba curandi et serviendi, ut BepaTreueiv unde- 
cim locis 147, 15 Xdcpupa TToXXd bieTTeinTTe e^; Kapxn^ova 
eepaTTeuuJV t6 TTXfiGo?. 79, 24. 256, 23. 291, 3. 375, 1. 668, 
13. 716, 4. 793, 20, item composita TTpoeepaTTeuuJV 599, 17, 
dKeepaTTeuuJV 698, 19, dvTieepaTTeuujv 860, 21. porro enpeuiuv 
155, 4. xapiZ;6nevo<; 446, 1. bn|LiOKOTTU)V tribus locis 384, 25—26. 
458,27 — 459,1. 727,24. simile 726,8-9 ev(yniLAaiv6|uevo(; 
(piXavepujTTiav. 458, 6—7 b6Hav e|LiTT0iuJV . . cpiXavepujTTiaq. 
quae participia, etsi non pro futuro scripta sint — futura 
enim actio non significatur — tamen finem sive consilium 
exprimunt eius qui agit. saepe enim nihil interest, utrumres 
sic quasi a scriptore ipso explicetur, an ex animo eius qui 
agit scripta videatur. ut 375, 1 TTToXeiuiaiiu lcTTeXXe KXeo- 
TTdTpav . . OepaTTeuuJv nbn to fAeipdKiov : in eepaTTeuuJV inest 
consilium Antiochi, tamen non ex Antiochi mente id dictum 
sed a scriptore additum, ut initium studii illius intellegatur. 
hac autem dicendi consuetudine Appianus adductus est, ut 
iis quoque locis, quibus studii consiliive notionem exspecta- 
mus, tamen praesentis participium adhiberet. actionem igitur 
ipsam significavit pro intentione agendi. ita idem verbum 
legitur 668, 13 6 bn|no? Tov luXXav OepaTTeuuJV rjP^iTO uTTa- 
T€U€iv, a Candido illud quidem translatum *quo Syllae obse- 
47 queretur'. nec fugisse ipsum scriptorem, desiderari his locis 
intentionis significationem, ex eo apparet, quod nonnunquam 
alia structura usus expressis verbis notavit finem. sic iva 
adhibuit 155, 6—7 Tfjv Xeiav toT? KeXToT^; dTTob6|Lievo(;, iva 
Kai Touobe eepaTTeu(Teie tuj Kepbei, etsi paucis versibus ante 
legatur tou^ )Liev . . dTreXucTev . ., Onpeuujv . . Td^ TrdXei^. 
item iq praepositione usus est 927, 12 jueenKev aTTavTa^ iq 
b6Hav (piXavepuJTTiai;, 1068, 14 ei^e be eq x«Piv 'Avtujviou. 

Idem dicendum est de dva|LievuJV, KapabOKUJV partici- 
piis, idemque de verbis adhortandi. semper TTpOTpeTTUJV legitur 
permultis locis, item epeOi^^uJV quinquies 125, 24. 267, 8. 814, 
20. 823, 5—6. 628, 24 eHebpajuev i<; mq TT6Xei(; . ., dpeTiCujv 
aTTavTa^. illud eKbpa)LieTv etsi anticedit tlu epeOiZieiv, tamen 
non semel factum sed saepe repetitum est (= TTepirjei), quam 
ob rem simul fit cum tuj epeOi^eiv. verba similia 114, 12 — 13 
nKpoPoXi2:eTO ToTq ibioK; evTiOei^; Odpcro^;. 185, 10 TTepirjCi . . 
eTTeXTTiZiujv. 227, 19 eTTeTpexe tou^ ibiou<; eTTKTTTepxuJV. simili 
modo adhibitum est TrapaiTOU|Lievo^ participium bis 278, 2 
6(Ja dvTeXeHav . . TTapaiTOUjLievoi. 1093, 6 Tdbe Xe^uj ou 
TTapaiTOU)Lievo(;. 

Atque his quidem locis actio ipsa non tam pro futuro 
quam pro intentione agendi posita est. hac autem dicendi 
consuetudine factum est, ut iis quoque locis, quibus actio 
vere futura erat significanda, tamen praesentis participiura 
inveniretur. eius generis sunt verba conciliandi, ut iTaipxlo- 
ILievo?, quod bis legitur 416, 22 'AvTioxov . . KaTdYOu^Ti ^Taipi- 
loyLevoi Tov dvbpa. 451, 22 iq Aiyutttov Kai lupiav TTepi- 
TTeiLiTTei, ^Taipi2;6)Lievo? tou^ pa(TiXe'aq. at 466, 20 ^TTejHTTe 
TTpocTeTaipiouiievov sensu iussivo. item eu|LieviJecreai 981, 1 
leHTiLu TTpocreeeTO, eu]LieviZ:6|uevo^ bi' auTou Kaicrapa. oi- 
Keioucyeai tribus locis 1163, 16—17 Tov . . CTTpaTov oiKeiou- 
Hevoq, auTU) cruvexujpei biapTTd(Tai. 901, 17 8 |Liev outuj^ti tov 
(TTpaTov oiKeiou)i€voq UTTnTeTO. 1010, 20 dveTrXnpouv Tdq . . 
bujped^, . . oiK€iou)Lievoi . . auTOu^. porro 696, 8—12 Tflv 
auToT^ bieve)Lie, . . e)Li)Lii(Teov dauTiu . . TTXnOoq T0(T6vbe ttoiou- 
)U€Voq. 587, 6—7 6 bk FpdKXO^ Kai obouq ^T€)Livev, . . ttXtj- 
Oo? epToXdpuJV . . uq)' ^auTiu ttoiou)li€VO<;. relinquitur TTp0(TTT0i- 
0U|U€V0(; participium tribus locis 447, 15 eiT€ TfjV dpxnv auToO 
TTepnroioujLievo^ MaK€b6(Tiv . . €Kp€jua(T€V. 445, 19 f^v Trepi- I * I 48 

Ttoioiv iq Tf|v 'Acyiav ia^akeiv. 673, 8 tou? 'iTaXiKOu? TrpotT- 
7roiou)Lievo? ^Xetev, oti Tf]v ff\v . . anobwaei. quibus locis 
omnibus participio significatur actio quae geretur finita actione 
primaria. 

TTapaKaXuJV octies adhibitum est. 160, 5 ^fpacpev . . Tili 
dbeX^iD TrapaKaXujv auTOV. 223, 10 TTpeopei? eTreinTrev uttoiui- 
fivricyKUJV Te . . Kai irapaKaXuJv. 297, 25 ^TreiUTTOv rrapaKaXoOvTe? 
ojuoO Kai bibdcTKOVTe^;. 381, 1—2 fiKOV . . iTpecrpei? TTapaKaXoOv- 
T€^. 527, 7 ^TrejLiTTOV . . eTTiKOUpew (Tqpicriv TrapaKaXoOvTeq. 
tribus locis 163, 16. 628, 21. 809, 18 de actione repetita agitur. 

Verba terrendi ter inveniuntur. 249, 26 eHeiTre . . eTTi- 
TTXrJTTUJV. 890, 13—14 Tf|v (JTpaTidv KaTaTTXncTcyoiLievoi; . . 
bieKXripujcyev. 915, 19 eTTeOTeXXev eKcpopujv auTOu^;. cum nus- 
quam futurum scriptum sit, 354, 6 Nauckii coniecturam non 
probo : Tuj|LiaToi . . TTpe(Jpei<; eTTe|Liv|;av eTTiTTXriHovTa^ auToT^ libri; 
Nauck dTTiTTXr|HovTe(;. at accusativus futuri usitatissimus est 
Appiano 923, 6 TTpouTTe|LiTTe . . Tou^ eKcpoPnCTOVTa^. cum ib^ con- 
iunctum semper futurum legitur 197, 21—22. 641, 9. 994, 13. 

Verborum precandi unum aiTeTv semper est praesens 
quinque locis. 52, 5 auTOu^ eHaiToOvTe^ . . (TTpaTeuoutyiv 
eTTi. hoc loco praesens admitti potest, sed ceteris locis futu- 
rum exspectamus. verbis enim mittendi participium adhaesit 
110, 20. 279, 19. 549, 28. 552, 23. at 279,14 eHeTpexev auToO 
beria6|Lievo(;. cf. 1093, 8 Tdbe XeTU) . . iva . . aiTricruj (yufTvuJiuTiv. 

AuuJV quinque locis legitur. 335, 15 6 TTep^yeu^ ^Tepou^ 
^TTeiLiTTe TTpecrpei^, Tfjv UTTOVOiav eKXuujv. actio futura parti- 
cipio significatur. item 643, 7 Tf]V b' UTTOVOiav biaXuojLievo? 
fjXGe, ubi Mendelssohn futurum proposuit. 862, 20 TfjV utto- 
voiav eKXuuJv ei|JTi(pi(yaTO. 902, 13 ijoi^^ix; ecreqpepov biaXu- 
6)Lievoi Tf|v biapoXfjv. 1128, 7 Tf|v uTT6voiav 6 KaTcrap ckXuujv 
€TTe(yTeXXe tQ TT6Xei. (Mendelssohn futurum). cum variis igitur 
verbis coniunctum participium semper praesens est. 

AiTiujfievo^ quater scriptum exstat. 48, 24 eHeTTe|LiTTev e^ 
Tuj)LiT]V aiTiuJiievo? tou^ Oapiouq. cum verbis mittendi ce- 
tera quoque participia coniuncta sunt 156, 25. 504, 6. 690, 
22 — 23. at 545, 6 fjei . . KaTTiTOpf|cruJV. 

BXdTTTUJV bis studium nocendi significat. 216, 9 Ta09* 5 
ILiev IXexev, eiT' dXrieeuujv eiTe . . Ma(ycravd(ycrTiv pXdTTTUJv. 
1008, 1 2 UTT^^eve . . pXdTTTUJV ut noceret navibus adventuris. 1 \^ 49 TTuv0av6|Lievo^. 337, 22 eTTejUTTev e^ Tu)|Liriv dTTopuuv Te 
Kai TTUv6av6|Lievo(;. 365,5—6 auTtu . . TTpo(y€TTe|uv|;av TTuv6a- 
v6|Lievoi Tivo(^ XP^^^i. 

Tivu|uevo^. 437, 6 TaOTa Tivuiuevo^ AaobiKriv Te eKTeivev. 
praesens defendi potest. at 793, 24 eTrev6ei (^TpaTeiav . ., 
TTapBuaiou^ . . Tivu|Lievo?. 

Ti0e|Lievo^. 547, 10—13 TTpecrpei^ dqpiKovTO, oi ju^v Ti- 
Tpdvou(; \hq cpiXuj cru|Li|uaxeTv tov TTo|LiT[f|iov dHioOvTe^;, oi bk 
ToO TTap0uaiou qpiXiav . . Ti0e|Lievoi. participio hoc declarari 
conatum foederis apparet ex priore dHioOvTe^. 602, 22 Kpucpa 
Te bieTTpecTpeuovTo (yuvTi0e|Lievoi Trepi Tiuvbe. 

'ATTOTTeipu)|Lievo^. 341, 4 6 TTepcreu? . . eiT' dTTOireipuj- 
ILievoq OTTUJ? . . exoi, . . eiT' eTe'puj tlu Xotictiliuj TTpocre'TTe|LiTrev. 
inesse enim 'velle* in participio, ex altero membro efficitur. 
simile 1103, 20 6 |Liev outuj^ eiTTev, eiTe TTeipuj|Lievo^ toO 
AeuKiou, eVTe . . d0eXuJV. 1109, 14 Treipuj|uevo^ fjpeTO. at 
1048, 18 eTTeiUTTev drroTTeipd^yovTa^. 

Verba insidias parandi. 180, 3 8ti TaOT* . . ^Awipa^; 
eKfipuHev evebpeuujv. 205, 3 dvTevebpeuwv be . . fiKev. 255, 
11 evebpeuujv auTov uTTexujpei . . oia cpeuTUJv. 793, 23 eTTe- 
v6ei cTTpaTeiav . ., TeTaiq |uev TrpoeTTipouXeuujv. 378, 15 
^TTpa(ycrov be TaOT', uttotttov epTaZ!6juevoi Tevecr0ai tuj pa(yi- 
XeT Tov 'Avvipav. 

'A)ueip6|uevo^. 389, 15 0iXiTTTT6v Te tti^; (yu)U|uaxia(; d|uei- 
p6juevoi Tov uiov auTUJ . . ^TTeiuipav. 500, 2 (yu|U|uaxia^ d|uei- 
p6|uevo(; . . eXeu0epou^ riqpiei. 

Restat ut afferam participia praesentis ea, quae semel 
exstant. 56, 12 e^ TTToXe|uaTov eTrpecrpeuovTO, bi(yxiXia TdXavTa 
KixpuJ|uevoi. 384, 25 — 27 Td Xeivpava e0aTTTe . . (l>iXiTTTrov bia- 
pdXXuJV. 385, 9 TrOp ttoXu fJTeipev, eTTiKpuTTTUJV Tfiv oXiTO- 
TTiTa. 398, 25 i^TTeix^ri eTTaveX0eTv, (pOdvuJv tou^ TToXe|uiou(;. 
448, 23 PujjuaToi b' auTov eK0Tfivai KaTTTraboKia^ eKeXeucyav 
. . fj t6 )ueTe0og u(popuj|uevoi Te Kai i<; TrXeova biaipoOvTe? 
d(pavuj(; = distracturi. 530, 7 — 9 dve2!euTVu, Td . . AeuKoXXov 
. , TTpoaqpaipou^evo^;. 580, 23 — 581, 2 t6 Kpd(yTTebov . . irepie- 
(yupaTo eiTe . . eTTicTTTUJiuevo^, eiTe . . TTOiou|uevo^, eiTe . . eTKa- 
XuTTT6|uevo^ Candidus: sive . . excitaturus, sive . . futurus aptior, 
sive . . praebiturus, sive ut. 706, 1 0epdTTUJV .. eiTe KeKeXeu(y|ue'vo^, 
€10' uj(; ex0p6v betyTrdTOu KTeivuJV, ubi Schweighaeuser KTe- ^ 50 1 


va»v proposuit probante Mendelssohnio. sed illud uj^ non ad 
KxeivuJV pertinet, sed ad ^x^POV 'inimicus domini cum esset*. 
793, 17—19 6 b^ €Tt€ dTTOTVOu?, €Tt€ Kd^vujv Kai ckkXivujv 
. . Tfiv biapoXrjv, ^Ttc . . d(picrTd)Li€VO(;, €Tt€ v6cTTi)ua e€pa7T€uujv: 
tria participia studium significant vitandi, relinquendi, curandi. 
872, 24 ou |uf|v €Tib |a€Td Tfiabe Tfj^ TVU))Liri? eTToiouv, dXV 
dvaTiGeVevo^ Tfiv biKTiv. 968, 2 6 TTpeopuTn^; jLi€Ta)uop0ujv 
^auTov eTTebr|(TaTo bi(p6e'pav ic, tov eVepov 6(p9aX)n6v. 1065, 14 
axfllLia ibiu)TOu . . ^xuJV, eTTe . ., eTTe ttiv xeiiuaaiav ibg rrav- 
fiTUplV OTUJV. ' sive ut in hibernis festos dies celebraret *. 
antea vidimus, his praesentis participiis alia enuntiati membra 
respondere, quae finem expressis verbis significabant ut Tva 
155,7. 1093,6—8, dHioOvTe? 547,12, ^Teptu tuj XotkTiuuj 
341, 4—6, ou )aeTd Tficrbe ix\c, TViu)uti^ dXX' 872, 23 etc. ita- 
que non est mirum, futuri et praesentis participia coniuncta 
exstare 949, 15 Kai rrXeiou^ 6ip6|U€V0i CTuveGeov ii dKpoujjue- 
VOi, cuius generis paulo infra exempla alia nobis occurent. 

Proximum est, ut participia ea afferamus, quorum modo 
futuro, modo praesenti Appianus usus est. pOTiOtuv bis legitur. 
127, 13 epxovTai poTiGouvTe^. 913, 4 dcpiKeTO auTUJ poTieJjv. 
totidem locis futurum invenitur 419, 16 fjei . . pOTiefi(TuJV, 
idemque verbum finitum 081, 20. nempe ubi ujq additum est, 
ubique legitur futurum 206, 8. 1148, 2. 

AtiXujv. 188, 6 Tpd)U|uaTa . . ^7Te)UTTe bTiXuiv oti TTapeiri. 
adde 192, 4 eTTpe^jpeuov Tfjv . . dvdTKT^v . . u7T0beiKVU0VTe<s. 
215, 15 d(piKOVTO 7Tpe(jpei(; Tfiv dvdTKT]v bir|TOU)U€Voi. futu- 
rum duobus locis 341,23 ^eei . . bTiXuuCTuJV, item 636,13. 
jUTivuuJV 205, 4 jUTivuujv TrdvTa Ttu Ikittiujvi fiKev. futurum se- 
mel 800, 2 ^Oei ^tivu^Jujv. 

Iu)2:ujv bis 1003, 17 f) . . fif|TTip TTepKTiuCoucya tov uiov 
eiTreTO. simile 952, 8 tov dvbpa TTepKTiiuZioucra d7T€TUTXave. co- 
natus inest in participio. futurum uno loco 909, 1 ou 7Tdpei)Lii 
TTepKTUJCTUJV. 

iTpaToXoTUJV, similia. futurum semel exstat 727, 17 e^ 
. . Ixwpouv, ^Tepov CTTpaTov depoi(TovT€(;. 690, 6 e? . . Ix^- 
pei (TTpaToXoTwv, cum paulo supra scriptum sit, eHfjei . . ibs' 
. . depoi(Tujv. 1073, 8 biebpa)uev lc, . . (TuXXeT^juevo^j (ppou- 
pdv TUJ (TiUjuaTi, ubi (TuXXeS6)uevoq Mendelssahn. duobus locis 
aliis 525^ 1 et 880, 11 (TTepi^ei) de actione iterata agitur. 51 ^r iKeTTTO^evo?, similia locis quinque. 774, 10 Tfjv x^pav 
eeiuuevo^ Trepie^Xei. Candidus 'quo regionem perlustraret , 
nuem probans Mendelssohn eea(T6|i€V0? coniecit. nusquam 
circumeundi verbis futurum adhaesit cf. 139, 17. 185, 10. prae- 
terea praesens legitur 1172, 17 bi€TTpe(Tpeu€TO TTpo? auTOV . . 
^OTUJ be Td 'AvTUJViou KaTa(TKe7TT6^evo^. 479,21-22 eppabuve 
Td XUJpiot . . TTepKTKOTTOUnevo^. futurum duobus Iqcis invemtur 
93, 12 e^ Tiva X6(pov . . dvebpa^e, t6 epTOV . . eTTOvpo^evo^. 
431, 18 oTe . . TTapioi . . eTTiaKeiiJOfxevTi. 

Aibou(; est 'offerens'. 87,11 ^dxTiq be ouK Tipxe bibou(S 
^Ti . ueTaTvOuvai. 174, 15 Trpobibou? auTOV ^Treiaev. 218 9 
djc d(piKOiTO iKiTTiuJVi bibou^ eauT^v. 450, 6 uTiexujpei, TToXXa 
* bibou^ dTKXfmaTa. simile v. 14 euTrpeTTeaTepa^ ama^ . . 
'TTopiruJV dve,mvTiaK€ cptXia,. cf. 1166, 25-28 oub' eTepoi, 
eTTdTpeTTe biuJKeiv . . TTp6(paaiv eHuJV. etiam actio vere futura 
praesenti expressa est. 215, 13 dcpiKOVTO TTpeapei? . ^TTapa- 
bib6vTec. futurum tribus locis exstat 29, 3 ouK evbujao^evoi 
. fiKeiv. 216,21 ujxeio . . TTapabubauJV. 1060, 13 biabujaujv 

""^^^ Verba requiescendi. 154, 13 a^iKpov bieTpiMJe, TOV 
OTpaTOV biavaTTauujv. 957, 2 e^ . . eXo^ dveTreae, ^vOa eau- 
Tov biavaTTauuJV nauxa^ev, ubi Mendelssohn ^— postu. 
lat tamen his duobus locis actio potest quidem mtellegi 
praesens. certe 771, 26-27 praesentis iustus est locus. futu- 
rum semel legitur 702, 8 fJKev . . . TOV aTpcxToy avaTrauai.v. 
Verba magistratus adeundi. 615, 22 l^ PuJ^Tiv aveaTpe- 
(pev ec uTTaTeiav TrapaTTeXXuJV. futurum bis 368, 18 e^ . . 
iTTavfiXee uTTaTeuauJV. 285, 24 e, . . ujxexo apxaipecnaaujv. 

A€6m€V0^ quattuor locis. 278, 1 6aa avTeXeEav .^ beo- 
uevoi. cum verbis mittendi coniunctum praesens est 354, 10. 
590, 14. 621, 16. futurum uno loco 279, 14 Kai Ti? eHeTpexev 
auToO b€Tia6)uevo(S , , , . 

'A^uv6m£V0? bis. 496, 11 Tdbe . • ^r'°^''°^'!-Z 
afiv KrpaXdv. 495, 17 6aa «nuv6nevo? eupaTTOV. tot.dem 
locis futurum invenitur 736, 14 beOpo b.euXeuaanev . . im- 
vouuevoi. 1108, 22 6ti . . (JuveXeoiev dnuvou^evoi. 

Restat, ut consideremus verba ea, quorum solum futu- 
rum adhibitum est. ad undeviginti locos eos, quos .am at ul. 
accedunt quadraginta tres, ita, ut futuri finalis exempla exstent '< ■TJW I 52 

sexaginta duo. perpauca participia pluribus locis leguntur- 
X€i^d(Tujv 108, 3 dver€UTVU€, 126, 5 idem verbum, 135 26 
TrapfiX8€, item 1084, 8, ^eXXuJv xeijudcTeiv 1124, 1-2. euaujv 
tribus locis 114, 5 bi^TrX€U(T€v, 337, 9 dv€paiv€, 412, 12 d7T€i|ui 
quattuor locis TreXeMncTwv 909, 1 Trdpei^i, 1090, 17 ujxovto, 
1108, 9 fiK€iv idemque verbum v. 11. piatTOjuevog bis'283, 5 
^€(Tav, 803, 6 fiKUJ. cetera futuri participia semel inveniuntiir 

29, 4 fiK€lV . . (TUVdH0VT€^. 220, 1 bl€TrX€OV . . 6pKlOUVT€?. 

283, 4-5 ^€(Tav . . €TXu^(Tujv . . piacTOMevo^. 303, 5-7 fiKW 

bk OU Xip(TT€U(TUiV . . dXXd VlKn(TUiV . . XPnMaTlOUM€VO^ . . 

€g€pTa(TOM€VO(;. 328, 1 dvTiXeHujv dvi(TTaTO. 393, 3 €^7tX€i 
uito5€H6m€vo^. 505, 23-24 ini^^Qr^ . . epujv . . (TuvaXXdHuiv. 
040, 4-5 av€7Tr|5u)v dvaPncTo^evoi . . (TuvoKTojuevoi. 545, 6 
^€1 . . eTTiTpeijJUJv . . KaTnTopr|(Tujv. 552, 14 €Hr|€i biaXeHo- 
M€vo? auToT^. 621, 6 ti . . tXauvoi . . eXeuGepuj^Tuiv. ib. 12 
a(piK€TO (TuMTTpdEujv. 736, 13-14 bi€TrX€U(TaM€v . . irapa- 
(TK€ua(T6M€voi . . dMuvoujuevoi. 878, 6 rjei neiam. 891 23 
TTapfiXeov . . b€iHujv. 953, 6 dTT€Tp€X€v €Tr€iHu)v. 954,23'to 
MiCTeuj(T6M€vo?. 1038, 15 ou ^dp nXeoM€v . . puu^TovTcq. 
1058, 5 ^xu)p€i . . biav€iun(Tujv . . KaTaXeHujv . . (TuXXcHujv 
ib. 24 €bujK€v dvTiXnM;6M€V0(;. 1060, 1 3 bia5u)(Tujv . . dTT€i(Tiv 
. . ava(TTn(Tujv. 1104, 1 oixn(TOMai . . dTUJViouM€Voq. 1109 
13 M€TaTr€M(penvai . . d(TTTa(T6M€V0(;. 1126, 13 Trap€KdX€i (Tuu-' 

P0UX€U(T0M€V0?. 1132, 5 €H€TrX€l . . ^TTaVTTKTUJV. 1139, 3 bi- 

€TrX€i . . (TuMMaxn(Tujv. ib. 16 €xiup€i . . biaiTn(Tou(Ta. 1164 7 

nXe€ . . 6v€lbuuv. 1166, 28 OUb' €T€pOl? €Tr€Tp€Tr€ blUiK€'lV, 

eiT€ . ., eiT€ . . TTp6(pa(Tiv eHujv bia(popa(;. 

Atque his quidem locis casus nominativus participii le- 
gitur. participium enim finale ad subiectum pertinet. ceteri 
igitur casus finem exprimere non possunt, nisi nominativi vice 
funguntur. dativi unum inveni exemplum 454, 1 d(p' fiv umTv 
dTToXoTnaoMevoK; eTrarreXXei TrapeTvai, accusativi tria. prae- 
sens cum futuro coniunctum est 702, 13 — 15 [jjc, du(p' 
auTov Tev€(Teai . . tou^ ^ev a^ei^o^ivovq . ., jovq be xpn- 
MaTiouM€VOU9, tou^ be . . eHepTa^TOMevou^. praeterea futurum 
legitur 144, 26 fJKeiv . . MepiouM€vou(;. 1164, 3 auTOV €(pa- 
(TKOV ^XeeTv . . oux ^auTuj KaTaKTn(T6Mevov auTnv, 

Verba finita spectantibus nobis id maxime erit conspi- 
cuum, praesens iis potissimum verbis adhaerere, quorum actio 


53 

aut est durans aut potest quidem intellegi permanens, ita, ut 
participium non rem futuram exprimere videatur, sed simul 
gestam cum actione primaria. cuius generis apud Appianum 
maxime sunt verba mittendi (scribendi, loquendi) et veniendi : 
7T€MTTeiv, (TT€XX€iv, d(piK€(Teai, fiK€iv, epxecxeai (sed non dTrei- 
vai TrapeTvai). at ubi verbo finito actio significatur cito 
transiens, futurum participii praevalet, etsi praesentis exempla 
non desunt. itaque potissimum cum verbis eundi et currendi 
futurum coniunctum est : levai, bpaMeTv, eeTv, TrXeTv, XUJpeTv, 

dviaTa(Teai, dvaTrnbdv etc. 

Horum igitur participiorum finalium praesens multo prae- 
valet. at ubi ^c, particula participio finali addita est, semper 
futurum invenitur. usitatissima est haec structura Appiano. 
centum duodecim enim eius exstant exempla. in verbis, qui- 
bus hanc particulam addere solet, non sibi constat scriptor. 
sola traiciendi verba semper cum wc, coniuncta sunt: \h<; 
biaPaXuJV, d)? 7T€pd(TuJV novies 261, 5. 384, 20. 484,10. 541,1. 
562, 3. 620, 7. 723, 9. 983, 8. 1004, 10. praeterea 21, 22. 49, 
25. 75,11. 76,14. 81,2. 125,4.145,1.158,27.182,25.197,21. 
200 11-12. 231, 22. 323, 13. 364, 25. 366, 2. 374, 7. 386, 
16-18. 388, 22. 446, 19. 464, 8. 466,11. 476, 9. 480,1. 484, 
14. 489, 3. 541, 1. 549, 4. 574, 21-22. 576, 11. 588, 10. 592, 
17. 596, 24. 602, 6. 609, 13. 619, 6. 636, 14. 641, 1. ib. 5. 
ib. 9-10. 650,23. 655,25. 656,6. ib. 8. 660,17.673,13. 
ib. 17. 676, 14. 688, 8. 690, 3-4. 691, 1. ib. 23. 723, 9-10. 
ib. 15. 746, 6. ib. 9. ib. 14. 755, 22. 767, 20. 768, 25. 771, 5. 
779, 10. 803, 4. 814, 9. 846, 24. 862, 1. ib. 15. 864, 20. 875, 
16. 878, 15. 879, 18. 882, 14. ib. 20. 883, 3. 904, 13. 907, 5. 
922,19. 975,23. 994,13. 1006,26. 1029,21-22. 1040,2. 
ib 4—5. 1047, 22—1048, 1. 1084, 8. 1085, 23. 1087, 11. 
1113,11. 1119,19. 1120,2. 1126,17. 1148,2. 1149,1-2. 
1151,5-6. 1152,17. ib. 20. 1158,12. 1163,2. 1172,10-11. 
eadem lex, quam antea exposui de casuum ratione, huc quo- 
que spectat. iis enim quos attuli locis nominativus legitur. 
accusativi tria sunt exempla 609, 10. 917, 5-6. 1118, 7. ce- 
teri casus non inveniuntur. tribus locis etiam praesenti UJ^ 
particula adhaeret 418, 15 AeTTTivnv bk ouk ^Xa^ov, u)(S bn 
Ti tout' €TKXnMa toT^ lupoi? TaMieudMevoi. 1091, 21 l(pn 
Texvdrujv . . bib6vai Tnv dMvntTTiav, ^c, xapw ^k€ivuj (p^pujv. J 54 

1099, 6 TTdvra? cpepeiv ^KcXeuev, ib? dKXuo|uevou(S jlaucto^, 
quibus locis causalis et comparativa notio plus videtur valere 
quam finalis. O. De futuro iussivo. 

Futura est ea quoque actio, quam perficere iubearis. ita- 
que non mirum, si Graeci mandatum iussumque futuri parti- 
cipio significaverunt. etiam his iussis Appianus praesens 
adcommodavit. ut enim pro intentione, ita etiam pro iussu 
agendi actionem ipsam expressit. pauciora tamen huius usus 
quippe audacioris sunt exempla. atque ut conatus sive finis 
eius maxime est, qui verbo finito significatur, ita 'qui iubetur', 
quoniam Graeci structuram passivam vitare solent, accusativo 
potissimum notatus est. 

Nominativi tria inveni exempla 505, 23—24 eTTejacperi 
^pujv . . (TuvaXXdHwv. 808, 1 ripe0Ti(Tav oi TrpeapeucJovTe^. 
utroque loco verba finita passivi sunt generis. necessitas uno 
loco significatur 1086, 16 Kai u)? jaaxoujuevoi 'cum nihilo setius 
sibi pugnandum foret, pugna instaret'. addi fortasse potest 
215, 13—15 dcpiKovTo . . TrpecTpe^ . . TrapabibovTeq . . biriTOu- 
^evoi, similia. participio non minus studium legatorum quam 
mandatum significatur. nam ubi activi generis est verbum 
finitum, utrumque in participio potest inesse. praeter huius- 
modi locos praesentis exempla non exstant. genitivus parti- 
cipii quattuor locis legitur. 874, 23 tojv eTTKyKeipojaevwv diTe- 
(TTaXMevuJV. item 1092, 9. necessitas indicatur 934, 22 xujpi? 
TUJv dTToeavoujaevuJV 'quibus moriendum est\ tertio loco 
praesens 1122, 9 dTTeqprivav . . uTTdT0U(; ic, TeTpaeTe^s 'Avtw- 
viov . ., dvTiKaei(yTdvTO(s ojaoiujq ^AvTujviou 5v ctv pouXoiTO, 
ubi qui diligentiori dictioni studeret scripturum fuisse putes 
dvTiKaTa(TTri(T0VT0(;, id quod Mendelssohn proposuit. dativi 
tria sunt exempla. 131, 1 veiUTepo? tti^; vevojLiKTjuevri? loic, 
UTTaTeuou(Tiv nXiKia^. 571, 5 Tfjv ^ev eHeipTa(Tjuevriv auTiKa 
ToT? oiKiro^evoi? eTTibiripouv. 898, 4 boOvai toT(; TTpe(Tpeuou(Ti 
TTpo(TeTaSev Mis qui legationem essent suscepturi'. futurumnon 
adhibitum est. accusativus participii octoginta locis invenitur: 
praesens undecim, futurum sexaginta novem. primum aflfe- 
renda sunt dT€iv et cpepeiv verba. sed plane discernendum 55 

est utrum dTUJV, (pepujv quasi praepositionis vice fungantur, 
ut 367, 12 Te(TTivov . . (TTpaTOV . . dTOVTa dbiuJKev, an lussum 
exprimant ut 1124, 3 eTTe^TTe . . OoOpviov . . dEovTa qm du- 
cereV. utriusque verbi praesens legitur locis duobus. 351, 
16-17 TTpecrpei^ . . ^TTe^vpe Td Te alx^dXujTa aTTobibovTa? 
atiToTc Kai tou^ auTO^oXou^ dTOVTa^ 'qui redderent et du- 
cerent'. haec quoque participia verbis mittendi potissimum 
adhaeserunt. 42, 8 Kiveav ^ire^Tre . . xdpw 6^oXoTricyovTa 
Kai Tou? . . d^oiPnv oiTOVTa . . TrpdHovTa. praesens cum fu- 
turo coniunctum. item cpepeiv bis. 84, 1 8 AaiXiov TipouOT 
bujped^ Te (pepovTa Kai . . uiTO^vricTiv . • Kal bencyiv - aixn- 
(TovTa. 775, 6-7 TTpeopei? e^e^Tre . . (TTecpavov Te . . (pe- 
povTa? Kai d^ Ta^ov . . eTT^iIJVTa^. 187, 7 auTO^ioXov eTTe^vpe 
bnXoOvTa oTi . . ^PXOiTO. 604, 4 TrenMJam b ^ auTOiq irp^- 
(TBei^ alTiuJ^evou^ 6ti. Mendelssohn aiTiacTOneyouq i). 1139, 
20 KaXXiav . . eKTre^vpai, (TuvTiee^evov tu, AeTTibuj. qum 
etiam cum articulo conexum habemus 594, 2 TTepieTTe^TTe tou(; 
dHaTTeXXovTa^. non eiusdem generis sunt cetera exempla 
tria 573, 18 Tnv Xomnv TpeT? aipeTOU^ dvbpa^, dvaXXa(TOo- 
uevou? KttT' eTO^, biave^eiv ^qui mutarentur . 1114, 11 TToXe- 
^eTv . . Hapeuaioi^ be 'Avtujviov dfxuvo^ievov Tri? . • TTapa- 
(TTT0vbncTeuj(;: mandata Antonio ultio significatur. 1144 9-10 
ic, Tdbe biopeou^ieva TpidKOVTa fi^epa^; dvaXujcTeiv ^fxeXXev . 
his rebus ordinandis triginta dierum spatium tribuit. ce- 
tera participia sexaginta novem sunt futura. 21, 5. ib. 12. 
ib 19 42,7-9. 51,11. 57,6. 100,5. ib. 23. 127,3. 154,2. 

168.5. 175,11. 193,7. 198,4-5. 205,24. ^^^^^ f^;^^ 
327,12. 350,23. 354,6. 357,9-10. 424,15.445,21.466, 
20-21. 474,3. 522,15. 542,22. 552,9. 647,12. 702,14-15. 

799.6. 922,5. 990,22. 1005,17. 1013,15. 1032,20. 1048 18. 
1065, 9. 1073, 2. -1076, 21. 1096, 19. 1117, 19. 1118, 5. 1124, 1) Eo minus dubito, quin participia haec non librariis, sed ipsi 
scriptori tribuam, cum etiam in enuntiatis relativis iis, quae his parU- 
cipiis respondent, actio ipsa expressa sit pro iussu agendi. 259, 15 
irp^aPEK; l^^^x^ov, ov KaxnT^pouv ^^v aOxoO . ., KaxnT^pouv UmX 
K T.X 260,20-21. 265,5-6. 329,5-6. 333,17 etc. futurum 446 4 
Tr^^M.ai TTp^apa,, oi biaXuooum t6v u^XeMOV. neque scnptoribus opU- 
mis hoc alienum. cf. Thuc. VII 25, 9 gir€^M,av . . Tip^aPeic • ., ^t- 
T^Xovxa^ . . bnXwaovTa^ . . xal dHu/jaovTac;. 56 

3. 1138, 13—14. 1145, 11—12. 1166, 10. duobus locis d)q 
particula addita est 41, 5. 77, 8. usitatissimum denique, ut 
iussum significet, Appiano est participium cum articulo con- 
iunctum undeviginti locis. 21, 10 7TejLiv|ieiv Toix; (TuvGTicyojue'- 
vou^. 143, 25. 201, 15. 240, 13. 291, 9. 484, 9. 496, 9. 506, 
12. 642,11. 745,13. 862,19. 863,18. 923,6. 947,1. 1079,13. 
1098, 13. 1127, 18. 1134, 10. 1164, 19. participium necessi- 
tatis 935, 16 tgu? dTToGavou^evou? (Juv^Tpaq)ov. 

Nondum attigi quartum genus actionum futurarum. fu- 
turo enim is quoque significatur, qui facere aliquid possit 
velut Plat. Lach. 124 D toO biaKpivouvTO? boKei jnoi beiv 
fljiiiv f| pouXi]. rarissimus hic usus est apud Appianum. duo 
enim eius sunt exempla 896, 14 dTropou(TTi(; Tiliv . . djuuvouv- 
Tiuv et 1170, 23 ocTous ^^ ouk f\v 6 XnipojLievo?. 

D. Num haec praesentis participi& inter errores 
librariorum sint nnmeranda. 

Restat, ut quaeramus, num ex scribendi errore haec 
praesentis participia nasci potuerint. nempe hac Mendelssohn 
opinione ductus quibusdam locis futurum commendavit. grave 
contra argumentum ducendum est ex librorum manuscripto- 
rum consensu. perpaucis locis variae codicum exstant lectio- 
nes, cum maxime in A errores orthographici inrepserint. 
443, 27 Mnvav t€ auTUj (TujLiTTpeapeuovTa iTTejUTTe solus A, 
ceteri (yu|Li7Tpe(TpeucrovTa. recte editor futurum praeferendum 
censuit, quoniam ante vidimus, accusativi illius usum non fu- 
isse frequentem. 1018, 21 idem A iwjiev . . (JTpaTeu6|Lievoi, 
ceteri, in his V, (yTpaTeu(y6)aevoi, quod recte Cobet (Mnemos. X 
p. 224) defendit. antea enim vidimus, verbis eundi maxime 
adhaerere futurum. tertio loco 1087, 15 eib^Te^; ou juax^jLie- 
VOV A, fiaxou^evov ceteri, quod restituendum. at 1032, 11 
7rpo(Je0ei ti^ dTTeXXiuv oi certe praesens servari oportuit, 
nam etsi in A et i alterum X omissum sit, tamen accentus 
in iisdem positio praesens tempus indicat. futuri formam non 
attingunt errores 604, 4. 285, 24. accedit, quod non tam prae- 
sentis et futuri est inconstantia, quam aoristi et futuri. nam 
cum illius generis exempla quattuor exstent, huius quattuor- 
decim sunt. 240, 13. 489, 10 KTevoOvTa^ O, KmvovTaq i. so- 57 

lum KTevouVTa<; probari potest. hoc enim voluit scriptor : ho- 
stes auxilio vocarunt, qui eos erant interfecturi. neque igitur 
KTeivovTa? quam ob rem Mendelssohn coniecerit adsequor. 
496, 9. 545,6. 727, 17. 736, 13. 901, 15. 1138, 13. his igitur octo 
locis aoristus errore inrepsit in libros, aliis locis sex invicem 
futurum scriptum est, ubi aoristus postulatur. 29, 4.^ 41, 6. 
570, 14. 828, 17 eHujXei<; eivai tou^ ouk d|ixuvavTaq auTu» Ai, 
d^uvouvTaq V, quod non utrumque, sicut Mendelssohnio vi- 
detur, bonum est, immo solus aoristus admitti potest, cum 
futuri exacti vis insit in participio, cuius vice futurum fungi 
non posse supra demonstravimus. 991, 15. 1064, 24. itaque 
cum non tam praesentis quam aoristi et futuri sit confusio, 
exiguus ille errorum numerus comparatus cum magna illa 
exemplorum a libris congruenter traditorum copia paene nul- 
lius momenti est. sed faciamus potuisse depravari haec prae- 
sentis participia ex futuro, cum saepe formae utriusque tem- 
poris simillimae sint, cur nusquam pro praesenti futurum po- 
situm est propter eandem formarum similitudinem? ego nul- 
lum huius generis inveni locum; perperam enim Mendelssohn 
1086, 16 TVU)|Linv eTTOiouvTO . . pabiCeiv Kai (xx; jixaxou^evoi 
mutari voluit in |Liax6|Lievoi. nam sententia scriptoris est haec : 
cum nihiio setius sibi pugnandum foret, pugna instaret. ne- 
que igitur constat sine futuro. denique si praesentis haec 
participia librariorum neglegentiae tribuenda sunt, cur futuri 
participia cum ujq particula coniuncta — nimirum wq dico 
finale, nam wq causale et comparativum cum praesenti con- 
iunctum exstare antea vidimus — nusquam fere eorundem 
neglegentia in praesens mutata sunt? paucissima aliqua labe 
adfecta sunt. 21, 23 UJ(; . . d|LiuvO)Lievou excerptorum codices 
traiecto ou ex tertia syllaba in finem vocabuli, nam d^uvoO- 
inevoi postulatur. locum alium 225, 17 perperam temptavit 
Reiske. 23, 22 ib^ . . (TuvaXXdHav BV, ubi (JuvaXXdHwv sen- 
sus postuiat. his quoque in participiis aoristi et futuri fluctu- 
atio praevalet. 597, 10 ib(; . . epTaCTd^evo? A exhibet loco 
futuri quod ceteri iure retinuerunt. 

His de causis praesentis illa de quibus egimus participia 
non inter errores librariorum, sed in ipsius Appiani numeranda 
sunt proprietate. p VITA. Friedericus Otto Hermannus Berg Barmensis natus sum 
die XXI mensis Febmarii a. h. s. LIX patre Roberto, quem 
lugubri fato iam puero ereptum esse vehementer doleo, ma- 
tre Emma e gente Fues adhuc superstite. fidem profiteor 
evangelicam. patre mortuo mater a. LXV Neowedam migra- 
vit. ibi litterarum primordiis imbutus inde ab a. LXIX usque 
ad a. LXXVI fui inter discipulos progymnasii. vere a. LXXVI 
adii gymnasium Gueterslohense. maturitatis testimonio muni- 
tus a. LXXVni vere universitatis Marburgensis civibus ad- 
scriptus sum, ut philologicis et historicis studiis operam da- 
rem. docuere me vv. dd. Birt, Caesar, Dietzel, Heppe, Niese, 
Rein, Schmidt, Varrentrapp, Westerkamp. exercitationibus phi- 
lologicis me admisit Birt. ibidem per duo semenstria feci sti- 
pendia. auctumno a. LXXIX Berolinum profectus per sex 
menses huius almae studiorum sedis civis fui. docuerunt me 
vv. dd. E. Curtius, G. W. Droysen, Steinthal, de Treitschke. ex- 
ercitationibus palaeographicis me admisit Wattenbach, histo- 
ricis Nitzsch. inde vere a. LXXX almae universitatis Bonnen- 
sis subii disciplinam, qua ad hunc usque diem licuit frui. ta- 
men per primos menses sex quominus studiis operam da- 
rem gravi oculorum inflammarione impeditus sum. docuere me 
vv. dd. Bender, Buecheler, Lamprecht, Luebbert, J. B. Meyer, 
Maurenbrecher, Ritter, Schaefer, Usener. postquam in pro- 
seminario quod dicitur philologico per tria semenstria Leone, 
Luebberto, Buechelero praeceptoribus antiquos tractavi scrip- 
tores, ut in seminarium reciperer eiusque per duo semenstria 
sodalis essem ordinarius Buecheleri, Luebberti, Useneri sin- 
gulari erga me benevolentia factum est. seminario historico 
comiter me admiserunt per quinque semenstria Schaefer, per 
unum Maurenbrecher. 

Quibus viris omnibus optime de me meritis gratias ago 
quas debeo maximas, praecipue vero pio gratoque animo sem- 
per mihi colenda erit memoria Buecheleri, Luebberti, Useneri. SBNTENTIAE CONTROVERSAE. 

1) Appian. Syr. 8 (p. 377, 14) scribendum o (& libri) Kai 
|li€t' oXiTov dveTpevpe Tnv Kapxn^ova. 

2) Ib. 26 (p. 396, 2—3) legendum KTeiva? b' 6ao\)<; ebu- 
vaTO d)c, ev eTTieecrei (eTribeiHei libri) Taxeia . . eTtav^ei 

KttTd (T7T0Ubr|V. 

3) Perperam Baehrens carmina anthologiae latinae 239 et 
442 (Riesii) in unum coniunxit 52 (Baehrensii), idem 
carmen in codice Salmasiano integrius servatum esse 
ratus quam in Vossiano. 

4) In carmine codicis Vossiani 412, 15 (R.) = 22, 15 (B.) 
legendum ' sed tu per potum (totum V) dicis vinumque'. 

5) Ludovicus Herbst (Philol. 40 p. 357 ss.) verba lE Itti 
Kai beKa Mnva^ (Thuc. V 25, 3) sana esse non demon- 

stravit. 

6) Oratio Lysiae duodecima habita est cum rationem redde- 
ret Eratosthenes de magistratu suo (Andoc. de myst. 90). 

7) Nego Nettleshipium Baehrensiumque iure Verg. Catal. 12 
( = 3 Baehrensii) ad Phrahatem rettulisse. 

8) Ib. 13, 5 ( = 4, 5 B.) 'divi divumque sorores' quod est 
in codice Bruxellensi non est mutandum. 

9) In Philippi epinom. p. 975 C XeTO^ievn quod est in Pa- 
risino A bene habet. praeter rem Cornarius et Stallbaum 

Tevo|Lievr|. 

10) Recte Ernestus Curtius (hist. graec. p. 84. Pelop. II p. 559 
adn. 6) exposuit, Pelopidas cum Achaeis Phthioticis con- 
iunctos in Peloponnesum migrasse. 

11) PoUux cum ephetas ab Draconte institutos esse diceret 
(8, 125), errasse putandus est. 

12) Recte Grosser (Die Amn. d. Ath. v. J. 403. 1868) con- 
tendit amnestiam Atheniensium putandam esse pactio- K i 60 nem illam inter exules et urbanos Pausania auctore fac- 
tam iureque iurando sanctam post reditum. 

13) Quod Alexander regiam Persarum incendio delevit, ei 
rei nimium momenti tribuit Droysen (Gesch. d. Hell. 1* 
p. 316—366). 

14) Scipionem minorem Semproniae uxoris opera interfectum 
esse Carolus Neumann (Gesch. Roms p. 213—221) non 
probavit. 

15) Imperium per papam a Graecis ad Francos translatum 
esse iam medio saeculo duodecimo propositum est. 
' . •-■ 


1 VUk^^Kxa^ \ 


Tf 'iit^i;j»i^ * Jk 


' '-'*1 


i* •■■•-. '• -"^a 


^SMikijm^ 


Mk--- y.. ^ 


^Htjii-^' 


# /fes^ 


i -^r 


' ^' -iK^ 
1 


i:- 
1 
1 


■ 
1 
■ 

M 1 
1 


1 
] 
1 
H V>- '*■»♦»"> M 


:t.4ttg .JH^ VI.. '■.i^..